DEBAT: Velkommen til Landsbyudvalget i Lejre Kommune

0

LÆSERBREV
Af Niels Boye og Jesper Reumert
Levende Landsbyer

Vi dannede Levende Landsbyer, fordi vi mente at kommunen var ved at kæntre – ved at der primært blev fokuseret på de gamle borgmesterbyer og stort set intet væsentligt skete for de resterende 46 landsbyer. Vi var samtidigt bekymrede for, at den udvikling ville blive fortsat, og at det ville forstærke skævheden yderligere. Derfor er vi rigtig glade for at flertalsgruppen har set nødvendigheden i også at sikre udvikling af landsbyerne – og at de har valgt at etablere et nyt politisk udvalg, fremfor at ligge det ind under Erhverv- og Turismeudvalget, som det først blev meldt ud på valgnatten.
Men vi undrer os over, at udvalget nedsættes som et ad hoc opgaveudvalg – og kun i resten af 2018. Af kommissoriet fremgår at udvalget skal fremme innovation og nytænkning af landsbyudviklingen, herunder:
a) Tiltag der vil fremme fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne og nytænke organisering og finansiering,
b) Konkrete fysiske indsatser med henblik på forskønnelse og realisering af landsbyernes potentiale, jf. Landsbyvisionariet.
Kommissoriet for udvalget er relevant, men en stor opgave hvis den skal løses reelt – og på under et år. Vi tvivler på at udvalget kan præstere noget på under et år, og specielt noget som kræver samspil mellem borgere, forvaltning og politikere. Der ligger en kæmpe opgave i at forbedre alle 49 landsbyer og vi kan frygte at det løber ud i sandet og ender med ”nye blomsterkummer og maling af borde/bænkesæt på fællesarealer”. Det er langt fra nok.
Vi vil derfor opfordre til, at udvalget påtager sig et mere strategisk sigte. Et sigte der retter sig mod at løfte alle landsbyerne og deres potentialer – og på at styrke landsbyernes samarbejde og kompetencer til dette.
Vi vil derfor foreslå to konkrete tiltag som vi håber udvalget vil prioritere:
• Etablering af et landsbyforum med repræsentanter for alle landsbyerne i Lejre, som har mandat til at repræsentere de enkelte landsbyer. Det betyder at i de større landsbyer hvor der er flere grundejerforeninger, bylaug, andelsforeninger, boligforeninger etc. skal etableres et fælles råd som varetager hele byens interesser, både praktisk og strategisk.
• Uddanne bylaug og grundejerforeninger med videre i at være ”klædt på” til at drive og koordinere aktiviteter som udvikler de respektive landsbyer og til at indgå i samarbejde med andre byer, forvaltningen etc. Vi vil foreslå at der gennemføres et kursus for repræsentanter for bylaug, grundejerforeninger med videre, til at kunne repræsentere landsbyer, lave strategier og indgå i tæt samarbejde med forvaltningen og ikke mindst i at få inddraget lokale frivillige.
Levende Landsbyer vil følge udvalgets arbejde nøje og er spændt på at se resultaterne.

Deltag i debatten
Del.