DEBAT: Udvidelse af centerområdet genoptages

0

Af Hvalsø Bylav/ Gert Fabrin

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2017, at centerområdet for detailhandel i Hvalsø ikke skulle udvides. På mødet tilkendegav flere repræsentanter for forskellige partier, at sagen bør tages op igen i slutningen af 2018. Hvalsø Bylav opfatter udmeldingerne positivt og ser frem til en politisk evaluering af handelslivet i Hvalsø.
I nogle debatindlæg virker det som om, der er tale om enten et Søtorv eller en udvidet mulighed for nye butikker. Hvalsø Bylav mener ikke, at det er et enten-eller, men et både-og. En udvidelse af centerområdet med højt profilerede butikker som Rema 1000 vil være til gavn for Søtorvet – og omvendt. Jo flere muligheder for handel i Hvalsø, desto mere attraktivt vil det være at handle i byen.
I den af Kommunalbestyrelsen besluttede Helhedsstrategi for Hvalsø Bymidte er beskrevet, at ”offentlige funktioner bør etableres så centralt som muligt.” Udvidelsen af rådhuset er sket langt fra bymidten.
Centerområdet er i den kommunale terminologi Hovedgaden fra syd for jernbanen til og med SuperBrugsen. Der er ikke kun tale om Søtorvet som center. Lejre Kommune giver tidligere butikker mulighed for at blive omdannet til lejligheder. Herved modarbejder kommunen sin egen ambition om at styrke Hovedgaden som handelsgade.
Derfor er det nødvendigt at skabe synlighed for et handelsliv i byen, ved at man kan se indkøbsmulighederne, når man kører igennem byen. Hvis de mange gennemkørende ved Hovedgadens rundkørsler ikke opfatter indkøbsmulighederne, kommer de tilbageværende og kommende butikker til at basere deres handel på byens egne borgere. Butiksdøden har bevist, at det ikke giver omsætning nok.
En placering af en dagligvarebutik på den gamle Fakta-grund er attraktiv, især på grund af nærheden til byens trafikknudepunkt. Hver femte husstand i Lejre Kommune har ikke bil, og derfor er placering af dagligvarebutikker i nærheden af offentlig transport meget vigtig.
I debatten er Vejledning om Detailhandelsplanlægning fra september 2017 flere gange blevet fremhævet. Her kan man blandt andet læse: ”Særligt placering af dagligvarebutikker i eller på kanten af bymidter skaber en kontinuerlig strøm af kunder til bymidten.” En placering på den gamle Fakta-grund er altså en win-win situation. Et velfungerende Søtorv og velplacerede dagligvarebutikker vil give Hvalsø et handelsmæssigt løft.
En helt ny undersøgelse viser, at Rema 1000 er Danmarks bedst omtalte brand. Lego har siddet solidt på tronen som Danmarks bedst omtalte brand i mange år, men i år må Lego se sig slået af den norske butikskæde Rema 1000.

Deltag i debatten
Del.