DEBAT: Trafikken i Lejre Kommune

0

LÆSERBREV
Af Jens Falk
Højbyvej 13, 4320 Lejre

Mange nye boliger på vej i Lejre og kraftig trafikvækst, hvis der ikke tænkes grønt
Lejre by har udsigt til en massiv byudvikling og stor trafikvækst. Faktisk er de første 430 nye boliger på vej i Lejre by, og flere potentielle marker er udpeget til udbygning. Det skæpper sikkert godt i kommunekassen med mange nye ressourcestærke skatteydere, men er det absolut nødvendigt at bygge så mange nye boliger, og er det en udvikling i balance?
Lejres kommunalbestyrelse ønsker, at der kommer styr på trafikken og har bedt rådgiverfirmaet Cowi undersøge, hvad boligudbygningen vil betyde for trafikken i Lejre by. Cowi har leveret en grundig trafikanalyse, som forudsiger meget mere trafik de næste 10 år i Lejre by. Der er væksttal på for eksempel 25 procent (Bispegårdsvej) 50 procent (Højbyvej) og 190 procent (Rorupvej).
Lejre by er desværre, i stigende grad, også påvirket af gennemkørende, såkaldt sivetrafik, som ikke har et ærinde i byen, men blot forsøger at skyde genvej, når pendlertrafikken holder stille i myldretiden ude på det overordnede vejnet, for eksempel Ringstedvej. Så ser mange deres snit til komme hurtigere frem til Holbækmotorvejen ved at køre gennem Lejre og videre ad Ledreborg Allé.
Sivetrafikken er ikke regnet med i Cowis analyse, men giver den ender i en lang kø for enden af Ledreborg alle, ved Lindenborgvej.
Nogle borgere ønsker at kunne komme hurtigere frem til skole, børnehave og købmand ad de indre byveje, men Cowis anbefaler ikke at skabe bedre fremkommelighed. Fjerner man vejchikaner, udvider eller bygger nye veje risikerer man nemlig at gøre problemerne endnu større, og nærmest umulige at ”spole tilbage”. Al erfaring viser, bakket op af nye undersøgelser fra Vejdirektoratet, at bedre fremkommelighed som hovedregel gør vejene mere attraktive og giver mere trafik.
Lejre står sig bedst ved at vænne sig til, at man indimellem har lidt ventetid i myldretiden, i stedet for at gøre vejene mere attraktive for lokale og for gennemkørende. Det kan også få nogle til at vælge et alternativ, for eksempel at køre på et andet tidspunkt, køre en anden vej, eller måske vælge at spadsere eller tage cyklen. Men hvad gør man i fremtiden for at løse trafikafviklingen på en fornuftig måde, når der kommer flere Lejre-borgere.
En holdbar vej er at gøre det let og attraktiv at gå, cykle og bruge busser, tog og delebiler. Cowi anbefaler heldigvis flere grønne tiltag med bedre forhold for fodgængere og cyklister. Den grønne vej er smart med klare fordele for miljø, sundhed, trængsel og sparer kommunen for at bygge og vedligeholde veje.
Som Lejreborgere kan vi bidrage ved at ændre en smule på vores transportvaner, engang i mellem, for at begrænse trafikken – selv små skridt har stor betydning.
Cowis trafikanalyse med tilhørende anbefalinger lå til grund for en trafikdrøftelse i januar i kommunens Teknik- og Miljøudvalg. Analysen burde måske have været vedhæftet til sagen, så kommunens borgere havde haft adgang til at orientere sig om de trafikale konsekvenser rundt omkring i byen. Og måske burde politikerne have lyttet til koncerndirektionens indstilling om at planlægge et borgermøde om trafikken? For hvad er det vi (borgere) ønsker for ”Vores Sted” og skønne by? Nogle synes i hvert fald, at de har trafik nok allerede, særligt i myldretider, morgen og eftermiddag.
Lejre Kommunes politikere skal formulere en grøn vision for trafikken i Lejre med en sammenhængende bæredygtig strategi og ambitiøse mål for mobilitet. Strategien skal for eksempel sikre flere og bedre tog, bedre venteforhold på stationer, bedre cykelparkering, flere børn der går og cykler til skole, og etablering af en delebilsordning. Det lykkedes for Lejre Kommune at blive Københavns økologiske forhave. Måske kan Lejre overraske endnu engang – som den bæredygtige kommune, som knækkede trafikkurven. Vi er så glade for Lejre, så pas på den.

Deltag i debatten
Del.