DEBAT: Svar til Per Brinckmann fra Lejre Lærerforening

0

LÆSERBREV
Af Mikael Ralf Larsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget

Kære Per
Tak for påmindelsen om at få kigget på skolernes økonomitildelingsmodel i sidste uges udgave af Lejre Lokalavis. Jeg husker også, at størsteparten af partierne i den tidligere kommunalbestyrelse nævnte udfordringen i deres budgettaler i oktober sidste år.
Timingen for dit indlæg kunne ikke være bedre. På kommunalbestyrelsens temamøde den 27. februar skal vi netop drøfte det kommende års arbejdsopgaver.
I den forbindelse vil vi, i SF, naturligvis stå ved det, vi sagde ved budgetbehandlingen tilbage i oktober og nævne det som en arbejdsopgave for det kommende år. Vi skal nemlig have analyseret budgettildelingsmodellen og herunder få kigget på gennemsnitslønninger.
Vi bliver nødt til at finde ud af, om de historier vi hører fra skolebestyrelser om, at de tildelte resurser ikke står mål med de opgaver, vi politisk forventer, bliver løftet. Kommer der så flere penge til skoleområdet fordi, at vi får analyseret tildelingsmodellen, hvis der ikke er en sammenhæng? Ikke nødvendigvis. Hvis ikke, bliver vi dog nødt til at tilpasse det politiske ambitionsniveau til de resurser som skolerne får tildelt. Det væsentligste er at skolerne oplever at der er sammenhæng mellem de resurser de får tildelt og de opgaver der forventes indfriet inden for den økonomiske ramme.
Det er vi nødt til at tage et politisk ansvar for.

Deltag i debatten
Del.