DEBAT: Store eller små børneinstitutioner?

0

LÆSERBREV
Af Mikkel Mojo Møller Johansen
Sociolog
Rorupvej 25, Lejre

I kommunens udgivelse “Vores Sted” er der et billede af den lille daginstitution Avnstrup Børnegaard. Det er i teksten fremhævet, at det er en lille institution. At Lejre Kommune i sin udviklings- og brandingstrategi har valgt at fremhæve en lille børneinstitution er et mærkeligt valg – for netop denne institution står for lukning, og kommunens ideal er i praksis storinstitutioner med over 100 børn. Det tyder på, at “Vores Sted” mere er en brandingstrategi end en udviklingsstrategi.
Udstykninger og stigende fødselstal betyder, at der kommer flere og flere børn i kommunen. Kommunen vurderer, at kapaciteten hos Skjoldungerne kan øges og lægger op til, at det er nødvendigt at gøre for at imødekomme efterspørgslen. Som forældre kan vi ikke se mulighederne for at udvide kapaciteten, og normeringen er allerede rystende lav. Da byggeriet ved Skjoldungerne gik i gang blev det gentagne gange sagt, at der ikke skulle være flere børn i institutionen. Allerede inden byggeriet var færdigt, stod det klart, at institutionen skulle rumme flere børn, men der var ikke afsat midler til at indrette ekstra stuer i de lokaler, der tidligere havde været fællesarealer.
Selv om forskningen i stor-institutioner ikke er entydig, så tegner der sig et billede af, at det er langt mere vanskeligt at skabe trivsel i store institutioner end i små institutioner. Der er kort sagt en større risiko for, at de driftsøkonomiske besparelser i en stor institution fører til mindre trivsel og hæmmer børnenes læring og udvikling. En forskningsrapport fra DPU dokumenterer, at børn i storinstitutioner er dårligere til at løse konflikter end børn i små institutioner, generelt har mindre voksenkontakt og oftere går rundt alene uden nogen at lege med.
Vores Børn skal ikke bare opbevares billigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Udvidelser af kapaciteten i daginstitutionerne skal følges op af investeringer, der sikrer, at børnene fortsat kan trives og udvikle sig her på Vores Sted.

Deltag i debatten
Del.