DEBAT: Status på Allerslev Gl. Skole og Muningård udstykningen

0

LÆSERBREV
Af Jan Adeltoft, formand for
Lejre-Allerslev Grundejerforening
Degnestavnen 6, 4320 Lejre

De to sidste borgermøder på Allerslev skole vedr. Allerslev Gl. Skole og Muningård udstykningen gav mange input, som blev noteret og iflg. Ivan Mott, som kørte det ganske udmærket, ville de blive medtaget i beslutningsprocessen. Vi ser frem til referaterne fra disse borgermøder.
Allerslev Gl. Skole STATUS:
1. Der ikke er garanti for at Allerslev Gl. Skoles bygninger bliver revet ned.
2. Med advokaters hjælp vil borgmesteren kæmpe for at Kirkefredningen ikke skal gælde.
3. Kommunen har den 6. februar ansøgt hos Fredningsnævnet at Kirkefredningen ikke skal gælde (hvorfor først nu, 2 måneder efter salget?)
4. Salget kan gå tilbage hvis Kirkefredningen stopper byggeriet.
5. Hvis handlen går tilbage har kommunen ikke en plan B – utroligt.
6. Til- og frakørsel til skolen bliver fra Lejrevej og ikke Gl. Byvej
7. Den nye bygning klods op ad Gl. Byvej flyttes til den modsatte ende, mod Rådhuset
Mere info på degnejorden.dk
Men betyder dette at de lokale 675 underskrifter mod nedrivning var uden betydning?
Der kommer 2-300 nye unge familier/børn i løbet at de næste par år alene til Lejre-Allerslev. Ved Muningård mødet garanterede borgmesteren at klassekvotienten ikke ville blive højere, at der vil være børnehavepladser i Skjoldungebørnehaven samt at det ikke kommer til at påvirke trafikbelastningen i området.
Tak for de flotte garantier, bare det ikke bliver gentagelse af den pinlige kun +4 P-pladser indenfor de næste 10 år på Lejre Station, også baseret på Cowi statistikker.

Deltag i debatten
Del.