DEBAT: Sproglig dristighed

0

LÆSERBREV
Af Svend Erik Thomsen
Dyssemosen 11, Ejby,
4070 Kirke Hyllinge

 

Dansk Industri fremkom her i efteråret med deres nye analyse 2017 over landets 96 kommuners erhvervsvenlighed. Her ligger Lejre blandt de 10 dårligste, nemlig som nr. 86. Det kan vi ikke være bekendt, og det skal vi have ændret. Vi skal op blandt de 10 bedste.
Lejre skal være en super kommune at etablere sig i og drive virksomhed fra. Vi skal have et godt erhvervsklima, som bidrager til at skabe arbejdspladser og igen øgede skatteindtægter. Kommunen skal være en medspiller og ikke en modspiller. Vi skal arbejde for at få tiltrukket statslige arbejdspladser til Lejre og vi skal have hurtigt internet til alle husstande. Lejre skal være bedre til at benytte sig af private leverandører og bedre til at give virksomhederne mulighed for at byde på kommunens opgaver. Bedre information og dialog med kommunen.
Bosætningen i Lejre skal også ske i de små landsbyer, og vi skal være åbne overfor forskellige boligformer. Store huse på store grunde, almindelige parcelhuse, rækkehuse, andelsbolig og ikke mindst ældreboliger. Det er der behov for. Tilbuddene skal være alsidige og ikke kun socialt boligbyggeri med små boliger som hidtil.
Vi skal høre borgerne og afholde borgermøder før kommunen udarbejder lokalplaner, så vi kan få alle gode ideer med fra starten.
Infrastrukturen i Lejre skal forbedres væsentligt. Konkrete trafikplaner i forbindelse med nye lokalplaner skal være på plads, veje og cykelstier skal være ordentligt vedligeholdt og den kommunale kollektive transport skal passe til vore 49 landsbyer. Hvis du ligesom jeg ønsker en sådan udvikling i Lejre erhvervsvenlighed og bosætning, vil jeg opfordre dig til at stemme på mig. Jeg står som nr. 13 på Venstres liste.

Deltag i debatten
Del.