DEBAT: Skydebanen i Vester Saaby

0

LÆSERBREV
Af Grethe Saabye, Medl. af Kommunalbestyrelsen, De Konservative

 

Det lyder meget besnærende, når konsortiet bag Natur- og Skydecenter Sjælland i deres projektbeskrivelse siger, at de vil demonstrere, hvordan man kan udvikle et bæredygtigt skydecenter.
Det er sådan et taknemmeligt ord ”bæredygtigt”. Det kan bruges i rigtig mange sammenhænge, men her vil jeg nok sige, det er på grænsen til misbrug. Består bæredygtigheden i genanvendelse af 500.000 tons overskudsjord? Består det i de buske og træer, man vil plante på de 11 meter høje volde, jorden anvendes til at pakke anlægget ind i? Eller er det den økonomiske bæredygtighed, der menes?
Som kommune skal vi altid gå ind i en åben og konstruktiv dialog med initiativtagere til spændende og visionære projekter, når de kommer til os. Men til gengæld skal vi som politikere altid tænke os grundigt om og overveje, hvorvidt et givent projekt er bæredygtigt for lokalsamfundet, for borgerne, som vil mærke den direkte konsekvens af et anlæg som skydecentret.
Der må jeg bare sige lige ud; jeg tror ikke projektet er bæredygtigt for Vester Saaby og omegn.
Skydecentret repræsenterer en voldsom forandring af landskabet, en voldsom forandring af lyden og en risiko for grundvandet.
Jeg ville selv være ked af at være nabo til det, så selv om Rådssalen ligger i Allerslev, ville jeg stemme klart nej til skydebanen!

Deltag i debatten
Del.