DEBAT: Skydebanen spøger stadig

0

LÆSERBREV
Af Erik R. Holst
Blakledsvej 6, 4330 Hvalsø
Medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre

Da jeg nu er blevet valgt til kommunalbestyrelsen, fik jeg forleden en henvendelse fra en borger, som overvejer at købe hus i Vester Saaby. Borgeren ønskede at høre, hvordan det lå med skydebanesagen, idet borgeren havde sat sit huskøb i bero, på grund af usikkerheden om skydebaneprojektet.
Baggrunden er, at det i efteråret kom det frem, at ejeren af jorden som tidligere tilhørte Vestergaard i Vester Saaby, ønskede at opføre Danmarks største skydecenter i Vester Saaby.
Økonomiudvalget i Lejre kommune havde modtaget en fin pjece, hvor erhvervsfolkene og advokaten bag projektet, havde brugt Lejre kommunes logo på side 3 i pjecen. Det viste sig dog, at dette var sket uden kommunens viden og accept.
Projektet skulle ifølge initiativtagerne indeholde etablering af 12 meter høje jordvolde, som ville medføre kørsel af cirka 2.000 lastvognstræk med jord.
Mange borgere i Vester Saaby blev bekymrede, både for støjen fra skydebanen, men også for de negative konsekvenser for hushandlen og priserne på huse i Vester Saaby. Nu viser det sig altså, at bekymringerne i forhold til hushandlen var berettigede.
Den 12. december skulle have været afholdt dialogmøde, hvor initiativtagerne bag projektet ville redegøre for planerne. Dette blev dog aflyst, og initiativtagerne oplyste til bylaug og grundejerforening, at de ville udarbejde et mere præcist oplæg til “Natur- og skydecentret, hvor jeres input naturligvis vil blive taget med i betragtning”.
At dømme på det borgermøde på Kirke Saaby skole, som bylaug og grundefterforening afholdt i november 17, og hvor cirka 200 personer deltog (der er cirka 200 hustande i Vester Saaby), var de eneste input borgerne havde til folkene bag skydebanen: “Vi vil ikke have jeres skydebane, lige ved siden af vores landsby”.
Men sagen om hushandlen som går i stå viser, at uanset kæmpe modstand fra borgerne i Vester Saaby mod projektet, så har usikkerheden negative konsekvenser for byen.
Jeg har derfor skrevet til borgmesteren vedrørende sagen, da jeg mener, det er et problem for hele Lejre kommune, at et lokalsamfund bliver påvirket så negativt, og at kommunalbestyrelsen derfor må overveje, hvad der kan gøres, for at stoppe usikkerheden, så livet kan gå videre – også i Vester Saaby.

Deltag i debatten
Del.