DEBAT: Skindemokrati

0

LÆSERBREV
Af Carsten Helles Rasmussen, Venstre
Medlem af Økonomiudvalget og nr. 4 på Venstres liste til kommunalvalget

 

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. oktober blev lokalplan 51 vedtaget. Sagen drejer sig om opførelse af 29 almen nyttige boliger ved Rynkebjerggård tæt på Lejre stationsby. Der skal bygges 10 boliger på cirka 54 m2, 15 boliger på cirka 86 m2 og fire boliger på cirka 95 m2.
I gennem hele den politiske proces har Venstre stemt imod, og det har vi gjort af tre årsager:
1. Særdeles mangelfuld borgerinddragelse, og dette skal specielt ses i lyset af, at der på rigtig mange af nabogrundene er tinglyst en servitut, der siger at en del af arealet er udlagt til fællesareal, og hvor der altså ikke må bebygges. Men med vedtagelse af den nye lokalplan 51, fjerner kommunen med et pennestrøg den tinglyste servitut. Denne oplysning var oven i købet slet ikke nævnt i det udsendte høringsmateriale.
Derfor ville det have været en ordentlig politisk proces og ægte lokaldemokrati, at kommunen skriftligt sendte den nye lokalplan 51 til samtlige grundejere, der har den tinglyste servitut. Desuden at der blev indkaldt til et dialogmøde med de berørte borgere, hvor alle aspekter i sagen blev lagt åbent frem.
At mange borgere føler sig ”tromlet” i denne sag, kan jeg bestemt godt forstå, og strider også direkte i mod Venstres to grundlæggende værdier, ordentlighed og rettidighed, som skal udvises i forbindelse med alle politiske beslutninger.
2. Der er alt for mange boliger og specielt for mange små. I Venstre mener vi, at der maksimalt skal bygges 20 almen nyttige boliger og heraf maksimalt fire af de små på cirka 54 m2.
3. Den store gittermast på 32 meter, som står næsten i skel til arealet, bliver meget synlig og særdeles grim at kigge på, når de skærmende poppeltræer foran masten bliver fældet. Hvem vil mon have en 32 meter høj mast stående få meter fra sin bolig?
Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Liberal Alliance og de Konservative stemte for lokalplan 51. Der bliver talt meget om borgerinddragelse i denne valgkamp, men i denne sag har den stort set været ikke eksisterende. Der har hverken været skriftlig eller mundtlig dialog med de berørte borgere – overhovedet.
Venstre foreslog på kommunalbestyrelsesmødet, at sagen skulle køres igennem det politiske system igen, netop for at der kunne komme en reel borgerinddragelse, og hvor man også kunne diskutere antallet af boliger og den 32 meter høje gittermast. Forslaget blev nedstemt.
Dette her er ren skindemokrati.

 

Deltag i debatten
Del.