DEBAT: Selvstændige og livsduelige børn og unge?

0

LÆSERBREV
Af Per Kølle – Tidligere skolekonsulent for idræt og underviser på lærerseminarium og Institut for Idræt, KU

 

Resultaterne fra flere danske foregangsprojekter viser med al ønskelig tydelighed, at børn og unges læring og udvikling er afhængige af tre ting: – De voksne rollemodeller – Omgivelserne og – De fysisk udfordrende miljøer
Den, der handler, lærer:
Dette har været det helt naturlige og centrale udgangspunkt i foregangsprojekterne. Projekterne har haft videnskabelige og erfaringspraktiske udgangspunkter med flere ph.d.’ere tilknyttet.
Et af daginstitutionsprojekterne hedder ” Den Bevægende Daginstitution ”.
Formålet var her, at vi ville vise: At en optimal udvikling af børns selvtillid og selvværd er fra fødselen tæt forbundet til en normal alderssvarende motorisk/fysisk udvikling.
Resultaterne levede helt op til forventningerne og gav motorisk dygtige og selvtillidsfulde børn. De efteruddannede pædagoger og forældrene var enige om, at børnene skulle udvikle selvstændighed og motorisk mod, så pyldring og curling blev i enighed afskaffet. På efteruddannelseskurserne blev barnets motorisk/fysiske normale udvikling gennemgået, samtidigt med at leg-læringsrummets anvendelse blev gennemgået med børnedeltagelse og med fokus på, hvad børn normalt skal kunne motorisk i forhold til alder.
Institutionen Egebjerget i Lejre har, som den første institution, fået indrettet et motorisk leg- læringsrum som tidligere borgmester Mette Touborg indviede. Forældreudtalelse: ”Vores barn er vild med ”cirkusrummet” og vil ikke med hjem, hvis han er i rummet. Alt det nye, som han nu har lært, skal vises, det er helt klart.” Fra selve projektperioden udtaler lederen af institutionen Kærdammen: ”Det motoriske leg-læringsrum er blevet institutionens vigtigste rum.”
Kære forældre ! Hvis I vil sikre, at jeres børn udvikler sig motorisk optimalt, er den daglige adgang til et udfordrende leg – læringsmiljø afgørende.
Børn og unge skal være ” herre i eget hus ”: Dette betyder, at eleverne i folkeskolen skal have en kropsuddannelse, hvor de selv spiller en aktiv rolle i planlægningen af motion og bevægelse i hverdagen.
Kropsuddannelsesmaterialet følger eleven fra 0.-9. klasse og indeholder evalueringsværktøjer til de fem grundtræningsområder: motorik-kondition-bevægelighed-muskelstyrke og muskeludholdenhed.
Billedserier illustrerer på alle fem områder, hvilke færdigheder eleverne normalt skal kunne i forhold til alder, og gør det dermed muligt, for første gang i folkeskolen, at skoleledere, idrætslærere, forældre og elever kan evaluere og følge den enkelte elevs fysiske udvikling, generelle sundhed og aldersrelaterede viden om kroppens træning og vedligeholdelse.
Kropsuddannelsen anbefales af sundhedsministre, forskningsledere på området, skolechefer, idrætslærere, forældre og elever. Med dette materiale kan læreren, som i alle andre skolefag, forberede en undervisning, der bliver mere spændende og udfordrende for alle elever.
Redskabs- og springgymnastikken er moderdisciplinen for alle andre idrætsdiscipliner på grund af det høje koordinationsniveau med varierede hastigheder, en evident vigtig viden. Derfor bør alle skoler sikres et nutidigt redskabs- læringsmiljø, så undervisningen bliver udfordrende, spændende og differentieret.
Veluddannede lærere, den personlige port folio og nutidige undervisningsmiljøer kan sikre hver enkelt elev en kropsuddannelse for livet.
Kan vi i lejre kommune sikre de bedste udviklingsbetingelser for vore børn og unge til et livslangt fysisk aktivt liv?
Ja, vi kan.

Deltag i debatten
Del.