DEBAT: Det samme med nye etiket

0

LÆSERBREV
Af Søren Bo Hansen
Tidligere medlem af kommunalbestyrelsen og af Udvalget for Kultur og Fritid
Medlem af Brugerrådet i Bramsnæsvig hallen

Et flertal i udvalget for Kultur og Fritid har besluttet en ny vedtægt for reklame indtægter vedrørende reklame skilte i vores idrætshaller. Kun Venstres to medlemmer stemte imod. 2 /3 skal gå til Brugerrådene/foreningerne og 1/3 til administrationen til vedligeholdelse af rekvisitter og redskaber.
Samme fordeling som sidst, men ny etiket. Mange af rekvisitterne og redskaberne tilhører allerede foreningerne der bruger hallerne og ejes ikke af Lejre kommune.
Hvorfor kan brugerrådene ikke administre denne tredjedel i samarbejde med foreningerne ? Det er jo foreningerne, der skaffer reklamerne.
Ydermere var det et enigt Kultur- og Fritidsudvalg i det foregående udvalg der bakkede 100 procent op om, at alle reklameindtægter skulle gå til brugerrådene. Selv vores nuværende formand Claus Jørgensen var for dette.
Beslutningen skulle være truffet på det sidste udvalgsmøde i det gamle udvalg i december, men dette punkt blev udsat til det nye udvalg. Man kan få en grim tanke. Hvad skete der Claus, siden du har skiftet mening? Det hele var lagt op til en formalitet.
Det er så skuffende. Nu kan det igen være vanskeligt, at skaffe reklameindtægter til foreningerne, da en tredjedel igen skal tilfalde kommunen.

Deltag i debatten
Del.