DEBAT: Et samlet byggeprojekt

0

LÆSERBREV
Af Carsten Helles Rasmussen, Venstre
Medlem af Lejre kommunalbestyrelse

Allerslev gl. skole blev i december 2017 solgt til boligfællesskabet Krake, som overtager stedet den 1. juni 2019. Bygningerne rummer i dag SFO 2+3, aftenklub samt forenings- og fritidsaktiviteter, som foregår i den gamle gymnastiksal.
Kommunalbestyrelsen har efterfølgende besluttet, at der skal ske en udbygning ved Lejrehallen og Allerslev skole, så alle disse aktiviteter kan være her.
Udbygningen består af nye SFO lokaler, en ny multisal og endvidere at Lejrehallen bliver indrettet med flere fleksible rum, så hallen gøres mere anvendelig for flere brugere.
Der har været nedsat en styregruppe med deltagelse af administrativ personale fra kommunen, repræsentanter for foreningslivet og Allerslev skole.
Styregruppen er kommet frem til to scenarier for udbygningen:
1: Et samlet projekt, hvor man integrerer de nye SFO lokaler, den nye multisal og en mere fleksibel indrettet Lejrehal sammen.
2: En todelt udbygning, hvor der tilbygges SFO lokaler til skolen, og hvor der tilbygges en multisal til hallen.
Venstres holdning til denne udbygning er ganske klar. Vi går ind for et samlet projekt, hvor SFO 2+3, aftenklub, idrætsfaciliteter og musikskolen integreres. Dette vil skabe mulighed for et meget større samarbejde mellem foreningsliv, musikskole, skole/SFO og aftenklub, og dermed også give et løft til ungemiljøet i Lejre.
At tænke alle disse aktiviteter sammen til et samlet projekt vil endvidere også give muligheder for at etablere nogle attraktive rammer, der kan skabe grobund for videre udvikling, og hvor det også vil være attraktivt for at fonde vil deltage i finansieringen.
Den åbne skole og bevægelse/ motion er centrale dele af den nye skolereform, og her vil et samlet projekt jo også passe som ”fod i hose”, hvor foreningslivet, musikskolen og skolen kan etablere et frugtbart samarbejde.
Da skolens bygninger og hallen ligger meget tæt på hinanden, er vi overbeviste om, at dygtige og professionelle arkitekter kan skabe et flot samlet projekt, hvor SFO tilbygningen, multisalen og den nuværende hal kan placeres i forbindelse med hinanden.
Samtidig er det også vigtigt, at der kan skabes et sammenhængende pædagogisk læringsmiljø mellem SFO tilbygningen og skolen. Derfor skal der også ses på, om skolens nuværende fysiske placering af indskoling, mellemtrin og udskoling er hensigtsmæssig i forhold til den nye SFO tilbygning, multisal og hallen.

Deltag i debatten
Del.