DEBAT: Prioritér indholdet i de store institutioner

0

LÆSERBREV
Af Jakob Bonde Pollmann
Forælder/Børnehuset Skjoldungerne
Orehøjvej 3a, 4320 Lejre

Torsdag blev det nye børnehus Skjoldungerne indviet af borgmester Carsten Rasmussen og udvalgsformand Thomas Bisgaard. Det er en sammenbygning af tre børnehuse, der nu bliver et fælles børnehus.
Rammerne er blevet rigtig flotte og det er meget positivt, at politikerne understøtter et godt børneliv med nogle ambitiøse rammer. Der er også blevet kæmpet hårdt for det – en stor tak til dem der har involveret, som Borgmesteren og Udvalgsformanden også understregede.
Nu er rammerne på plads – men dette vigtigste er jo indholdet og der bliver jeg som forældre mere bekymret. For i Børnehuset Skjoldungernes korte historie har politikerne allerede valgt at reducere budgettet to gange og der er udsigt til en tredje besparelse. Det vil svare til en reduktion af institutionens driftsbudget på cirka en trekvart million kroner årligt. (722.000 kroner). Der er tale om følgende besparelser:
• 350.000 kroner på reduktion i ledelse. Konsekvensen er at i Børnehuset Skjoldungerne har hver medarbejder cirka 0,8 time ledelsestid om ugen, hvorimod medarbejderne i hele område c i gennemsnit vil have cirka 2,9 time ledelsestid om ugen.
• 110.000 kroner på reduktion i normering. Midlerne blev fjernet da udbygningen af Børnehuset Skjoldungerne blev politisk besluttet.
• 262.000 kroner ved reduktion i løn til økonomaer. Forslag er besluttet i udvalg og sendt i høring. Forslaget indebærer endnu en favorisering af mindre institutioners økonomi på bekostning af store institutioner.
Historien viser desværre at økonomien i de store institutionerne igen og igen er blevet udhulet. Pengene er blevet brugt til at løse huller der er opstået i budgetterne på dagtilbudsområdet eller i det samlede budget.
Jeg har selv været fortaler for, at skabe nogle moderne rammer, der også betyder at udgifterne til driften af bygningerne (el, vand, varme, med mere) reduceres. Det nye byggeri vil betyde en besparelse på crka 235.000 kroner ved en udfasning af pavillonen Egedalen, har kommunen tidligere anslået. Som forældre ønsker jeg at pengene bruges på indholdet i stedet for bygningerne/rammerne.
Men nu bør politikerne forholde sig til, hvordan de store institutioner kan udfylde deres rammer når de igen og igen bliver ramt af reduktioner i driftsbudgettet. Politikerne bør se på vilkårene på alle daginstitutionerne på tværs – eksempelvis ledelsestyngden – for kommunens afregningsmodel for dagtilbud passer slet ikke til en så stor institution Børnehuset Skjoldungerne. Så alt i alt bør store institutioner ikke straffes økonomisk fordi de er store.

Deltag i debatten
Del.