DEBAT: Plastictunneller

0

LÆSERBREV
Af Birger Prahl
SF-Medlem af kommunalbestyrelsen
Medlem af Teknik og Miljøudvalget
Medlem af Udvalget for Erhverv og Turisme

 

Skal Lejre Kommune ja måske hele Danmark plastres til med plastiktunneller?
Jordbærtunnellerne omkring Mannerup og Osted har i den senere tid været det store diskussionsemne blandt borgerne i den sydlige del af Lejre Kommune og blandt kommunens politikere.
”Jordbær-Jeppe” har søgt om at kunne udvide sin jordbærproduktion i permanente plasttunneller på et areal på 39,6 ha.
Dette kan gøres ved en landzonetilladelse for et begrænset åremål eller ved en lokalplan samt et kommuneplantillæg.
Dyrkningen skal foregå i plantesække, hvilket kunne tolkes til at produktionen ikke var landbrug, men gartneri eller industri.
Hvis vi valgte at lave en lokalplan, hvor vi kunne stille forskellige krav til blandt andet opsamling af regnvand, læbeplantning med mere, kunne dyrkningen fortsætte de næste mange år, uden at vi kunne ændre noget. Samtidig kunne dette danne præcedens i andre dele af kommune og måske i hele landet. Noget af et skrækscenarie. Specielt hvis man har set, hvad tunneller gør ved landskaberne i  Spanien og Portugal.
Dette blev vi, efter borgermøder, mails fra borgere og en hel del politiske drøftelser, enige i udvalget for teknik  og miljø at sige nej til. Der må altså fortsættes med at søges landzonetilladelse for en begrænset årrække. Og her kan en vurdering om, at tunnellerne må være oppe hele året eller kun en del af året blive aktuel.

Deltag i debatten
Del.