DEBAT: Niels Boye og Jesper Reumert har desværre misforstået noget

0

LÆSERBREV
Af Carsten Rasmussen
Borgmester

Niels Boye og Jesper Reumert kritiserer i et læserindlæg i Lejre lokalavis den 20. februar Kommunalbestyrelsen for at nedsætte et landsbyudvalg, som alene skal virke i 2018, og ikke – som skribenterne ønsker det – for en længere periode. Jeg må desværre korrigere skribenterne og initiativtagerne bag ”Levende Landsbyer”.
Kommunalbestyrelsen (ikke flertalspartierne, som skribenterne fejlagtigt skriver, men en enig Kommunalbestyrelse med alle partier bag) besluttede ganske rigtigt på sit møde den 8. januar 2018 at nedsætte et landsbyudvalg, som i tæt samarbejde med landsbyerne skal støtte op om alle landsbyers udvikling.
Men udvalget skal ikke bare virke i 2018. Det skal tværtimod dannes i løbet af 2018 og virke herefter. Det er heller ikke rigtigt, når Niels Boye og Jesper Reumert skriver, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget et kommissorie for landsbyudvalget. Kommissoriet skal først vedtages i løbet af 2018 samtidig med, at udvalget nedsættes.
Jeg hilser i øvrigt, på Kommunalbestyrelsens vegne, skribenternes forslag velkomne. Forslagene om at danne et landsbyforum og uddanne bylaug og grundejerforeninger med videre kan indgå i de videre drøftelser. Men det må ske på lige fod med forslag fra andre der, ligesom Kommunalbestyrelsen, ønsker en decentral udvikling af Lejre Kommune.
Et ad hoc politisk udvalg er en gængs betegnelse i Styrelsesloven, som gør det muligt at inddrage borgere og byer i det politiske arbejde direkte og på nye måder.
Et ad hoc politisk udvalg kan dermed bidrage til en demokratisk debat om, hvad der bedst fremmer alle landsbyers udvikling.
Det er netop dét, som Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme med beslutningen om at danne et Landsbyudvalg. Sluttelig vil jeg opfordre skribenterne til at nærlæse Kommunalbestyrelsens dagsordener og beslutninger en tand tættere, inden de en anden gang farer i blækhuset.

Deltag i debatten
Del.