DEBAT: Nej til kæmpevindmøller i Lejre Kommune

0

LÆSERBREV
Af Grundejerforeningen Fuglevang (v/formand Steen Svendsen), Grundejerforeningen Christiansminde (v/formand Majbrit Stokholm), Grundejerforeningen Lyngkærgård (v/formand Inger-Lis Westergaard), Vester Saaby Bylaug (v/oldermand Anders Rasmussen), Grundejerforeningen Saaby Sand (v/formand Preben G. Jensen), Andelsboligforeningen Heibergs Have (v/formand Ole Olsen), Abbetved Landsbylaug (v/formand Frank Heide), Borgerne i Kirke Sonnerup gl. bydel (v/Karen Nielsen og Sam Jedig), Torkilstrup Grundejerforening (v/formand Peter Bundgård), Gårdejerne på Såby Sand (v/Jesper Riis), Kirke Saaby Bylaug (v/oldermand Jesper Reumert)

Folketinget har i juni 2018 indgået en ny Energiaftale. Som følge af denne skal der investeres i blandt andet tre havvindmølleparker, i solenergi og i landvindmøller. I forhold til landvindmøller er det aftalen, at antallet af disse skal reduceres fra p.t. cirka 4.300 til maksimalt 1.850 i 2030.
I Lejre Kommune har der i flere omgange været debat om opstilling af havvindmøller, eller kæmpevindmøller, på land. Kæmpevindmøller er karakteriseret ved at være mellem 100 og 150 meter høje.
Problemet ved disse store møller er flere. Skygger og genskin fra møllerne og i særdeleshed de lavfrekvente lydbølger fra kæmpevindmøllerne har store sundhedsmæssige konsekvenser. De få steder kæmpevindmøllerne står, har lavfrekvente lydbølger medført væsentlige sundhedsgener som hovedpine, søvn- og koncentrationsbesvær, og folk har været nødt til at flytte fra hus og hjem.
Der er p.t. igangsat en undersøgelse af de sundhedsskadelige risici for borgere, der bor i nærheden af kæmpevindmøller.
Først i nyere tid har man opstillet kæmpevindmøller på land, derfor vil resultatet af undersøgelsen ikke give grundlag for at sige noget om langtidsvirkningerne. Dette bliver også bekræftet af undersøgelsens projektleder, fagfolk og ministre.
Nedenstående foreninger og borgergrupper, som repræsenterer cirka 1.800 borgere, vil derfor hermed gentage vores melding fra tidligere: lad nu være med at forberede eller opstille kæmpevindmøller i så tæt befolket et område som Lejre kommune. D
et er fint at erstatte eksisterende og mindre møller i Lejre kommune med mere effektive møller af tilsvarende størrelse, men at opstille kæmpevindmøller, selv om det så er færre møller, er at gamble med folkesundheden i en ellers attraktiv kommune at bo i.
I stedet foreslår vi, og vil gerne medvirke til, at kommunen fremmer mere lokal energiforsyning i form af solceller, jordvarme og energirenovering af ældre boliger.
Sidstnævnte vil bidrage til at nedbringe udledningen af drivhusgasser og samtidig modernisere boligmassen.
Lejre Kommune kunne desuden vælge at investere i opstilling af havvindmøller, hvilket andre kommuner har valgt at gøre. Dette sikrer, at vi når vores energimål i kommunen samtidig med, at vi ikke gør større områder i kommunen ubeboelige.

Deltag i debatten
Del.