DEBAT: Lejrehallen vil ikke kunne følge med

0

LÆSERBREV
Af Sine Jung Gormsen & Jens Høyer-Kruse, Allerslev Gymnastikforening
hhv: Landevejshøjen 26, 4320 Lejre og Orehøjvej 31, Gl Lejre, 4320 Lejre

Mandag den 4. juni kunne man læse i Dagbladet Roskilde, at det kommende byggeri ved Allerslev Skole og Lejrehallen skal ændres, fordi udbudsmaterialet ikke vurderes til at være attraktivt på grund af for mange små delelementer og optioner. Dertil kommer at taget på hallen skal skiftes som en del af ombygningen. Det sidste er en længe ventet og positiv reaktion på utallige henvendelser fra foreninger og skole, der i flere år har været plaget af vand og vandskader i Lejre-Hallen.
Til gengæld er det dybt uforståeligt, at kommunens administration og byggeprojektets rådgivere først i allersidste øjeblik bliver opmærksomme på, at udbudsmaterialet er præget af ’usikkerheder’ på grund af de behov og ønsker, som brugerne har fremført. Ikke mindst når man tænker på, at der går mindst en halv million kroner alene til rådgivning ud af et i forvejen sparsomt budget.
Formålet med udvidelsen af skole og hal har fra kommunens side hele tiden været at bevare status quo, det vil sige at erstatte SFO og gymnastiksal ved den gamle skole. Men status quo er her et tilbageskridt og et udtryk for at idrætten og børnefamilierne i Lejre by endnu en gang kommer til at lide under manglende politiske visioner.
Allerslev Gymnastikforening har været med i arbejdsgruppen omkring udbygningen af Lejrehallen. Vores formål har gennem hele forløbet været at få så mange kvadratmeter til idrætsaktiviteter i det kommende byggeri som muligt – men at vi også er nødt til at se på de nuværende og kommende uforløste behov for foreningsidrætten. Lokale idrætsforeninger (og skole) er de seneste år vokset ud af Lejrehallen og har desperat brug for mere plads. Vi har akut behov for træningstider og -plads til vores mange seniormedlemmer. Samtidig bliver der udstykket massivt i Lejre by, og vi kan forvente flere medlemmer og et yderligere øget pres på byens eneste indendørs idrætsfacilitet.
Hvad nytter det at vi skal ’opleve’ Lejre – når hverdagsoplevelsen konstant bliver ringere?

Deltag i debatten
Del.