DEBAT: Landsbyerne i fremtidens Lejre

0

LÆSERBREV
Af Lars Kimer Mortensen
Ordrup Gade 27 , Ordrup
4060 Kirke Såby
Kandidat Venstre KV17

 

I de sidste otte år er landsbyernes sag blevet talt alt for lidt. Det skal ændres efter valget den 21. november 2017 med en ny kommunalbestyrelse.
Det er vigtigt, at vi får udviklet vore 49 landsbyer, så vi undgår en affolkning.
Hvis vi ser på udviklingen de sidste 10 år, så har den, alt andet lige, koncentreret sig i og omkring byerne Kirke Hyllinge, Kirke Hvalsø, Lejre og Osted. Og det er også kun godt, at vi har haft fremgang her, men de øvrige 45 landsbyer må ikke glemmes, og der er de blevet de sidste otte år med rød ledelse.
I Kirke Sonnerup området hvor jeg bor, har vi nu mistet vor sidste nærbutik, købmanden og det medfører et tomrum, som igen bevirker at det bliver sværere at tiltrække nye ressourcestærke tilflyttere til området. Der er mange “Til Salg“ skilte og salgstiden er ikke speciel hurtig.
Mange ældre, som ønsker at fraflytte deres store bolig og få en mindre ældrebolig i området, har ikke den mulighed i dag.
Vi skal i de små landsbyer være åbne for at udnytte eksisterende landbrugsbygninger til beboelse eller erhverv. Vi skal være åbne for forskellige boformer, og vi skal give mulighed for udvikling af nye bolig- og erhvervsområder. Vi skal på ingen måde have opstillet store vindmøller ved vore små landsbyer, de hører til på havet. Derimod skal vi sørge for, at vi får udrullet et attraktivt bredbåndsnet samt får tilfredsstillende mobildækning i vore landsbyer. Vi skal have kommunens medarbejdere til at se muligheder i de små landsbyer frem for begrænsninger, og så skal vi have hurtig og fleksibel sagsbehandling.
Alt dette skal ske med respekt for omgivelserne og i harmoni med, at landbrugserhvervet fortsat er en aktiv og synlig del af vort DNA i Lejre Kommune.
Lokaldemokratiet skal styrkes, så borgerne føler sig hørt og forstået.
Hvis du ligesom jeg ønsker en sådan udvikling i de små landsbyer, vil jeg opfordre dig til at stemme på mig den 21. november 2017. Jeg står som nr. 13 på Venstres liste.

Deltag i debatten
Del.