DEBAT: Konservativt opråb: Beskyttelse af vort fælles vand er vigtigere end få parkeringspladser

0

LÆSERBREV
Af Henrik Svanholm,
Munkedammen 9 B, 4320 Lejre

For nyligt deltog jeg i den årlige generalforsamling i Allerslev Vandværk, der forsyner 140 husstande i Allerslev med noget af det bedste vand i Danmark. Da jeg på mødet fik viden om, at der er foretaget handlinger på Nørregården i direkte modstrid med kommunens politiske handlingsplaner og målsætninger og foretaget ulovlige dispositioner til ugunst for borgerne, blev jeg meget vred.
Jeg blev også vred over, at ejerforeningen på Nørregården i Allerslev åbenbart sætter deres egne få parkeringspladser højere end hensynet til rent drikkevand. Beboerne på Nørregården burde selv have stor interesse i, at de og deres børn får rent vand ud af hanerne. Men de prioriterer åbenbart at få lov til at parkere deres biler i den fysiske beskyttelseszone, der findes omkring vandindvindingsboringen i Allerslev, frem for at få rent vand, hvilket er i strid med såvel lokalplan og kommunens politik for at beskytte vort fælles grundvand.
Der er dog flere fædre til problemernes opståen ; Kommunen har nemlig i alvorlig grad svigtet sit ansvar ved ikke at foretage en lovpligtig høring af Allerslev Vandværk i forbindelse med byggeri af 3 flere boliger end lokalplan nr. 26 giver lov til. Og disse huse er placeret på de arealer, der ellers var tiltænkt parkeringsareal – i passende afstand til vandværkets vandindvindingsboring.
Lejre Kommune har erkendt at etableringen af indkørsel umiddelbart op ad vandværket er i strid med reglerne ligesom parkeringspladsen ved vandværket er ulovligt etableret. Men netop derfor er der set med konservative briller et behov for at forholdende lovliggøres. For vort drikkevand er vigtigere for Allerslevs borgere end Nørregårdens ulovligt etablerede indkørsel og parkeringspladser. Kravet må være, at Udvalget for Teknik & Miljø ved sin behandling af sagen må kræve indkørsel og parkeringspladser fjernet til fordel for den placering, der ses i lokalplan 26.
Den Konservative Vælgerforening følger sagen tæt og ønsker en stærkere kommunal indsats for at den grønne kommunale profil ikke ødelægges af et mindretal, der tilsidesætter et væsentligt hensyn om at vi har rent vand i hanerne.

Deltag i debatten
Del.