DEBAT: Hvorfor endnu et supermarked i Hvalsø?

0

LÆSERBREV
Af Niels Boye og Jesper Reumert
Levende Landsbyer

Det virker som om at hovedparten af detailhandlen skal samles i Hvalsø. Det foreslås at udvide centerområdet nord for banen, samtidig med at Søtorvet netop skal til at indvies, og Hvalsø skal have fire store supermarkeder samtidigt med et helt nyt centerbyggeri, selvom de 4000 indbyggere godt kan få dækket deres indkøb i de nuværende tre supermarkeder.
Vi mener at endnu et supermarked i Hvalsø vil skævvride kommunen yderligere og trække handlende fra de omkringliggende byer – for eksempel som vi så det i Kirke Sonnerup, hvor købmanden har lukket. Er det den udvikling borgerne i Hvalsø ønsker – at de omkringliggende landsbyer skal ligge øde, for at alt kan samles i Hvalsø?
Hele tankegangen er skæv. Ved kommunalreformen valgte beboerne i de tre kommuner at gå sammen som en landkommune, og det var for nogen et spørgsmål om at undgå at blive vedhæng til en stor kommune og by som Roskilde. For andre var det et ønske om at tre jævnbyrdige byer kan arbejde bedre sammen og skabe et bedre fællesskab. Men det var ikke et ønske om at Hvalsø skulle være et nyt centrum i kommunen – Hvalsø ligger i et hjørne af kommunen og er ikke noget naturligt centrum.
Hertil kommer at udviklingen i detailhandlen gør at der er brug for færre butikker. En analyse fra institut for centerplanlægning forudser at mange kommuner vil miste deres handelsbyer inden 2030. Andre analyser peger på en reduktion på 30 procent i detailhandlen på grund af den stadig stigende nethandel. Vi er stærkt bekymrede for, at det center som er bygget i Hvalsø bliver svært at få udlejet, og det vil tydeliggøre at det er en meget sårbar strategi Hvalsø har valgt.
Baseret på aviserne kan vi godt få et indtryk af der ikke er enighed i byen om en samlet plan for dens udvikling, og vi kan frygte, at tiden for et center er forpasset. Vil Hvalsø så kæmpe endnu mere for at samle butikker på bekostning af de omkringliggende byer?
I Levende Landsbyer er vi på ingen måde imod hverken Rema 1000 eller et aktivt handelsliv Hvalsø, men vi savner et højere sigte i udviklingen af vores landsbyer – og her konkret i Hvalsø. Udviklingen i Hvalsø skal jo ikke dræne de mindre byer. Vi ønsker derimod at så mange som muligt skal kunne klare deres daglige indkøb i lokalområdet.
Et alternativt forslag kunne derfor være at Rema 1000, eller en anden detailbutik, blev placeret ved Cirkle K tanken, midt mellem Kirke Sonnerup og Vester Saaby. Så ville de to landsbyer få en god indkøbsmulighed i deres nærhed for ikke at tale om de mange som pendler forbi dagligt.

Deltag i debatten
Del.