DEBAT: Hvalsø station færdiggøres

0

LÆSERBREV
Af Erik R. Holst
Blakledsvej 6, 4330 Hvalsø
medlem af kommunalbestyrelsen (V)

Bedre forhold for passagerer i bil, på cykel og i kørestol. I forbindelse med etablering af dobbeltsporet fra Lejre til Vipperød blev både Hvalsø og Lejre stationer ombygget. Men selvom dette blev færdigt for adskillige år siden, er adgangs- og parkeringsforholdene på Hvalsø station stadig under al kritik, når det gælder sydsiden af stationen. For bilister som parkerer på grusparkeringspladsen på syd- (sø-) siden af Hvalsø station er forholdende karakteriseret ved kæmpe vandpytter og manglende belysning, ligesom cykelparkeringen er rodet, uden belægning og uden overdækning.
Herudover er adgangsforholdene for både fodgængere og handicappede alt for ringe. Rent faktisk er adgangsvejen fra sydsiden næsten i niveau med perronen, men da terræn-arbejdet aldrig er gjort færdigt, er der ikke adgang for hverken kørestole eller barnevogne, hvis elevatoren ikke virker.
Derfor er det utroligt glædeligt, at vi nu i kommunalbestyrelsen har besluttet, i samarbejde med DSB, at få området lavet ordenligt færdigt. DSB skal betale det meste, men vi har i enighed i kommunalbestyrelsen besluttet, at betale noget ekstra, så vi kan få ordentlig kvalitet i løsningen, herunder sti-adgang til perronen og overdækning af cykelparkeringen, hvilket er ting der ligger udover den minimumsløsning som DSB vil finansiere.
At det først sker nu adskillige år efter baneudvidelsen blev færdig, er beklageligt. Der må være nogen der har sovet i timen. Men bedre sent end aldrig, så det er rigtig glædeligt at en enig kommunalbestyrelse nu retter op på forholdene.

Deltag i debatten
Del.