DEBAT: Hemmelige møder i Lejre kommunalbestyrelse – spørgsmål og svar

0

Af Jan Adeltoft, formand for Lejre-Allerslev Grundejerforening
Degnestavnen 6, 4320 Lejre

Hemmelige møder i Lejre kommunalbestyrelse
Det kan være personfølsomme forhold eller lignende, som kræver lukkede møder, men at borgmester Carsten Rasmussen beslutter at salget af Allerslev Gl. Skole skal vedtages på lukkede møder i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen er en hån mod lokaldemokratiet.
Det kan ikke skyldes, at salgsprisen er hemmelig, for borgmesteren har sagt at ejendomsselskabet har købt til +kr. 2,2 mio. højere end Lejre Friskole. Det lukkede møde må være af højeste vigtighed, som en helt ekstraordinær nødvendighed! Men hvad er så årsagen til de hemmelige/lukkede møder?
Nu må jeg gætte, kan det være fordi:
1. At det er en købsbetingelse, at køberen skal kunne bygge +3 lejlighedskomplekser?
2. At kommunalbestyrelsen tromler gerne – med advokaters hjælp – en fredning ned?
3. At handlen muligvis må gå tilbage, hvis fredningen fastholdes?
4. At salget er en ”vennetjeneste” for købers udfærdigelsen af bogen Vores Sted?
5. At man ikke ønsker en friskole?
6. At køberen gerne må rive bygningerne ned, til trods for 675 lokale underskrifter?
7. At køberen er økonomisk usikker og gerne må sælge videre?
8. At det medfører at klassekvotienten stiger, og Skjoldungebørnehaven skal yderligere udbygges – Ebberød Bank?
Jeg kan blive ved. Man bliver let paranoid, når man ser, hvor ringe lokaldemokratiet er i Lejre. Som politikerne siger, de er demokratisk valgt, vi kan bare vælte dem om fire år. Hvad hjælper en efterfølgende høring og lokalplan, når hele kommunalbestyrelsen allerede har godkendt salget.
Det er ikke muligt at få svar fra det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, da man har vedtaget, at det altid kun er borgmesteren som, på alles vegne, svarer på spørgsmål.
Borgmesteren har fortalt om salget af Allerslev Gl. Skole, men borgerne har ikke haft dialog og indflydelse, inden salget blev besluttet. Se hele forløbet på degnejorden.dk
Allerslev Gl. Skole har eksisteret siden 1917 og bygningerne i dag, som er fra 1933 rummer mange historiske minder. Høstbal med samtlige beboere i området. Folkedans arrangementer. Tyskerne okkuperede skolen under 2. Verdenskrig. I 1949 gennemførte pastor Exner en fredning af området, for at sikre åbenheden omkring Allerslev kirke – en kulturarv vi ikke må pille ved.
Jeg opfatter det som en hån mod tanken om at have en lokal kommune, der på lokalt plan skal varetage borgernes ønsker for fremtiden.
Læs borgmester Carsten Rasmussens svar her.

REDAKTIONEL NOTE:
Jan Adeltofts læserindlæg (ovenover) indeholder en række skarpe beskyldninger mod hele kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune.
Derfor betragter vi det som presseetisk forsvarligt at give den angrebne part – her kommunalbestyrelsen – mulighed for gensvar i samme udgave af avisen, som angrebet bringes i.
Borgmester Carsten Rasmussen, der i kraft af sit embede er formand for kommunalbestyrelsen, svarer nedenfor på Jan Adeltofts angreb.

DEBAT: Svar på Jan Adeltofts læserbrev

Af Carsten Rasmussen
Borgmester

Kære Jan Adeltoft,
Du undrer dig over, hvad der ligger til grund for, at en sag kan være lukket på et politisk møde. Det vil jeg forsøge at forklare her.
Det fremgår af Kommunestyrelseslovens § 10, at Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. På de offentlige møder kan der være lukkede sager.
Det fremgår af normalforretningsorden § 1, stk. 2, at eksempelvis følgende sager skal behandles for lukkede døre, medmindre Kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer beslutning om noget andet:

1. Sager hvis afgørelse forudsætter bedømmelse af personlige forhold
2. Sager om køb og salg af fast ejendom
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og – leverancer

Når det gælder køb og salg af fast ejendom, lukkes dørene af hensyn til kommunens mulighed for eksempelvis at beslutte, at der skal forhandles videre med en af tilbudsgiverne inden for en given økonomisk ramme. Når parterne er blevet enige og har indgået en aftale, kan sagen åbnes igen, hvis de hensyn, der begrundede lukningen, ikke længere er til stede.
Det gælder også den konkrete sag om salg af Lejrevej 15, som ikke længere er en lukket sag. Du kan finde den på www.lejre.dk.
Det er ikke et krav i Kommunestyrelsesloven, at man åbner lukkede sager igen, men i Lejre Kommune bestræber vi os på at gøre det, fordi vi ønsker så åbne og tilgængelige processer som muligt.
Administrationen bestræber sig også på at skrive sagerne på en måde, så færrest muligt skal lukkes. Der vil dog altid være sager, hvor der skal tages hensyn til personer eller til vores egen eller andres økonomiske og forretningsmæssige situation.
Vi har heldigvis et godt og levende lokaldemokrati her i kommunen, og det skal vi blive ved med at have.

Den offentlige, demokratiske samtale har gode vilkår, når den ikke beror på gætterier, som kan få karakter af sandheder, hvis vi ikke retter op på misforståelserne.
Det er jeg sikker på, at vi begge kan skrive under på.

Deltag i debatten
Del.