DEBAT: Om det ”hellige” samarbejde

0

LÆSERBREV
Af Kirsten Damm
Bigårdsvej 2, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge

 

 

”Glad Motion – op i årene”, som er et af Såby Gymnastikforenings hold med cirka 50 gymnaster, fik en noget kaotisk start på sæsonen, fordi vi uden varsel blev frataget vores faste træningstid gennem 16-17 år i Såbyhallen.
Såby Gymnastikforening havde selvfølgelig som alle andre foreninger, der gerne vil have træningstid i kommunens haller, i god tid søgt og fået tildelt tid mandag kl. 14-15:15. Foldere var trykt, og hjemmesiden opdateret. Og ikke mindst var der lavet aftale med en instruktør (undertegnede), som også har andre aftaler og gøremål, der kunne have betydet, at jeg ikke bare kunne springe til på et andet tidspunkt.
Alle foreninger bestræber sig på at have planer og aftaler på plads inden sommerferien, og det troede vi også, at vi havde. Men da hallen lukkede for sommeren, fik et bestyrelsesmedlem fra Såby gymnastikforening besked fra en halmedarbejder, at Kirke Saaby Skole havde inddraget vores træningstid. Det er den jo desværre i sin gode juridiske ret til (mht. det moralske er sagen en anden), efter at Såby-hallen for tre-fire år siden overgik fra at være privat til at blive kommunal.
Men måden, det sker på, er efter min mening uhørt ringe, – vi kunne jo nemt have stået i den situation, at vi hverken havde et sted at være eller en instruktør til holdet. At Kr.Såby Skole end ikke ulejliger sig med at kontakte gymnastikforeningen, er en meget dårlig måde at eksekvere det ellers så højt besungne og forkromede samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger på. Jeg blev først orienteret efter sommerferien, da det jo alligevel ikke var muligt at komme i kontakt med skolen, så man har villet spare mig for at være rasende og irriteret hele sommeren.
Som en konsekvens heraf har foreningen stoppet ”samarbejdet” vedrørende vores gode og dyre skumredskaber med mere, som skolen i mange år har brugt flittigt uden dog at bidrage økonomisk med indkøb og vedligehold. Vi ved alle, at skolerne skal spare, og indtil nu har vi heller ikke set det som et problem, men efter den behandling, vi her har fået, synes vi godt nok, at samarbejdet halter noget.
For nylig var jeg med til ”Frivillig Fredag”, hvor de frivilliges indsats blev rost i høje toner, og det blev konstateret, at der faktisk er temmelig mange af os, men det kan da blive svært at fastholde de frivilliges engagement, hvis arbejdet skal foregå på disse betingelser. Vi kan tilsyneladende risikere at blive frataget vores træningstid med meget kort varsel, og det kan hverken instruktøren eller gymnasterne leve med. Det hænger selvfølgelig sammen med, at vi har trænet på et tidspunkt som på papiret er skolens tid, men det har jo også betydet, at vi ikke har været med i ”kampen” for at få tid om eftermiddagen, så vi er ganske dårligt stillet nu.
Som nævnt har holdet eksisteret i cirka 17 år, – startet og bygget op af Eva og Britta, som har gjort det til en stor succes med 50-60 deltagende hver sæson. For tre-fire år siden blev ”Glad Motion” tildelt en speciel pris ved en af kommunens idrætspris-uddelinger, som en anerkendelse af den store indsats både i forhold til gymnastikken, men også fordi der er et godt socialt sammenhold med bl.a. efterårsskovtur, julefrokost med videre.
Jeg sagde ja til at overtage instruktørtjansen foregående sæson, og jeg har da bestemt lyst til at fortsætte, men efter denne chokerende oplevelse kan det da være vanskeligt at bevare optimismen i forhold til holdets fremtidige eksistens.
Vores Sted er åbenbart ikke vores længere.

Deltag i debatten
Del.