DEBAT: Gidseltagning af brugerne af Øm Børne og Kulturhus

0

LÆSERBREV
Af Elsebet Bille
Fritidsbruger og frivillig Læsehest
Røglebakken 21, 4320 Lejre

 

Åbent brev til borgmesteren

I mere end et år, er tålmodigheden sat på prøve. Børn, forældre, personale og fritidsbrugerne af huset har længe, længe set til og holdt ud, medens arbejdet med om- og tilbygning har været i gang. Utroligt nok, er huset allerede indviet, men arbejdet er endnu ikke afsluttet. Jeg vil ikke her trætte med opremsning af mangler og prøvelser undervejs. Budskabet til mine medborgere er: Vær opmærksom på, at børnene er stuvet sammen med deres legetøj og inventar i den store sal, hvor fritidsbrugerne også må indrette sig efter bedste evne, blandt børneinstitutionens bohave. Beundringen af den flotte hall, er til at overse, når man færdes i al byggerodet. Alt imedens det er et faktum, at børnegruppernes stuer inklusive Garderober med mere står klar til ibrugtagning, og blot afventer ”grønt lys” for indflytning. At der pågår en diskussion, magt kamp, entreprenør og kommunen imellem, er vi, brugerne, naturligvis klar over, men nu er nok, nok.
Lad dog børn, forældre og personale tage de tomme færdiggjorte lokalerne i brug, og kæmp så om den resterende færdiggørelse og økonomien efterfølgende.
Børnene kan ikke kæmpe for deres ret, til en mere komfortabel og rimelig hverdag, det må være de voksnes opgave, uanset om de er forældre, personale eller fritidsbrugere. Hvordan skal personalet kunne arbejde optimalt med børnenes individuelle udvikling, under så pressede forhold i så lang tid?
Børn er så utrolig loyale og tilpasnings villige, for at behage deres voksne, men det er ikke rimeligt, at stille så store og vedvarende fordringer, til deres velvilje. Det samme gælder personalet, giv dog fri, til at indflytte i de renoverede lokaler.
Giv de bedste muligheder og vilkår, for udførelse af det store vigtige arbejde det er, at tage vare på børns udvikling, pleje og inspirerende tilbud.
Budgettet for om og tilbygninger er allerede sprængt. Skænderiet omkring arbejdets udførelse og færdiggørelse, kan trække ud langt længere endnu.
Skal børnene opleve at blive konfirmerede, før de ser ”deres efterfølgere” flytte ind i ”deres lokaler”?

Deltag i debatten
Del.