DEBAT: Den gamle gymnastiksal og landsbylivet

0

LÆSERBREV
Af Anne Katrine Juul Beck
På vegne af borgergruppen Lejrevej 15

 

Åbent brev til medlemmerne af kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget fra borgergruppen Lejrevej 15

I sensommeren gav borgerne i Lejre by vores stemmer til kende, da vi samledes foran Rådhuset og overrakte jer 675 underskrifter til bevarelsen af Lejrevej 15 som ‘Vores Sted’. Som landsby stod vi sammen og kæmpede for en fælles sag, fordi vi ønsker at værne om vores lille samfund og det gode landsbyliv.
Nu skriver vi november i kalenderen, og siden august har der været larmende tavshed fra jeres side.
Hele forløbet har været meget lukket, og derfor er der opstået en masse rygter og dermed stor usikkerhed om salget. Vi ved, at der kan være fortrolige informationer i forbindelse med en udbudsrunde, men at hele forløbet skal være så hemmelighedsfuldt, forstår vi ikke. Det er jo netop dialogen mellem lokalpolitiker og borger, som vi forsøgte at etablere den sommeraften i august. Mange borgere, som i forvejen føler sig distanceret fra de lokalpolitiske beslutninger, oplever nu, at afstanden og også mistilliden mellem jer og os vokser, og det er en trist udvikling.
Vi ved, at to aktører er inviteret til forhandlinger, Allerslev friskole og det private byggefællesskab Krake (det har parterne meldt ud via Facebook). Begge projekter lyder spændende, men vi er urolige for, at vi mister den gamle gymnastiksal og de tilhørende lokaler i bygningen, hvis Krake vinder udbuddet. Allerslev friskole har lovet, at foreningerne kan blive i lokalerne, hvis de overtager bygningerne.
Uanset hvem der vinder, så er den gamle gymnastiksal et vigtigt omdrejningspunkt for kulturlivet og fællesskabet i Lejre by, hvor vi kan leve det gode landsbyliv. Her mødes folk i alle aldre og dyrker motion, spiller musik med mere. For mange er bygningerne også et socialt omdrejningspunkt, hvor der dannes netværk og plejes venskaber.
Vi har nu yderligere fået oplyst, at kommunen kan leje lokalerne i stationsbygningen til biblioteket. Det vil koste cirka 300.000 kroner om året. Driftsomkostningerne til hele Allerslev gl. skole er cirka 250.000 kroner om året. Hvorfor ikke overveje at have biblioteket i et af lokalerne på Lejrevej 15? På sigt vil det give en stor besparelse og skabe det samlingspunkt i byen, som vi ønsker.
Det videre forløb beslutter I politikere helt alene. Sådan er processen. Men vi har valgt jer, så I kan varetage vores interesser, og dette er en mærkesag for borgerne i Lejre by. Så vælg dialogen, fællesskabet og foreningslivet, og pas godt på de lokale værdier.
Lad os nu sammen fastholde de rammer, som gør Lejre by så enestående.

Deltag i debatten
Del.