DEBAT: Fordeling af reklamepenge i hallerne

0

Af Claus Jørgensen
Formand for Kultur- og fritidsudvalget (SF)
Møllerjorden 48, 4320 Lejre

Søren Hansen er efter mig i sidste uges avis i forbindelse med Udvalget for kultur og fritids behandling af nye retningslinjer for fordelingen af reklameindtægter i hallerne.
Søren mener, at den nye tildelingsnøgle er mere af det samme og vil have alle penge til at gå til foreningerne. Nu skal vi jo lige beslutte det hele i kommunalbestyrelsen den 27. februar, men det korte svar til Søren er: Alle pengene går til foreningerne med de nye retningslinjer.
Det lidt længere svar er, at hvor en tredjedel før gik til halpersonalet og deres arbejde med hallerne (altså kommunens ansatte, der passer hallerne), så vil den tredjedel nu gå til brugerrådene til brug for redskaber og rekvisitter via halbestyrelsen, hvor alle brugerråd er repræsenteret.
Værd at bemærke er, at alle brugerråd (undtagen Osted og Trællerup) bakker op om denne model. Ingen modstand fra Bramsnæsvighallens brugerråd (hvor Søren vist er repræsenteret?).
Seks ud af otte brugerråd bakker op om modellen, der sikrer at reklamepengene bliver i hallerne, og en tredjedel går til at sikre en solidarisk fordeling af midler til brug for udstyr i vores haller til glæde for alle lejreborgere.

Deltag i debatten
Del.