DEBAT: Forarbejdning af bioaffald

0

LÆSERBREV
Af Jette Drost
Engtoften 20, Osted, 4320 Lejre

Da vi for godt 25 år siden installerede nyt køkken her i huset, valgte vi at bruge penge og skabsplads på et element med to affaldsspande, så vi kunne sortere vores daglige affald i kompost og restaffald.
Vi var altså tidligt med på ideen om affaldssortering.
Nu har Lejre kommune så påtvunget os en virkelig ambitiøs sortering, som både er besværlig og pladskrævende såvel inde som ude. Blandt andet skal affald fra badeværelser, papirkurve med videre nu finsorteres, før det kan puttes i skraldespandene, med mindre man stiller en masse ekstra beholdere op rundt omkring i huset. Det er besværligt, og det er irriterende.
Men det værste er nu alligevel bevidstheden om, at diverse lastbiler skal køre frem og tilbage til et behandlingsanlæg beliggende mellem Esbjerg og Kolding med det bioaffald, jeg tidligere bare smed ned på kompostbunken. Hvordan hænger det samfundsøkonomisk og miljømæssigt sammen.

Deltag i debatten
Del.