DEBAT: Fokus på foreningerne i Lejre Kommune

0

LÆSERBREV
Af Jesper Fischer
Nr. 7 på den konservative liste

 

 

I mere end otte år har Lejre kommune ligget i bunden blandt danske kommuner når man ser hvor mange penge der anvendes på idræt og foreninger. Det har naturligvis noget med fokus at gøre, og respekt for at flertallet i kommunalbestyrelsen har haft et andet fokus de sidste otte år. Jeg mener dog at idræts- og forenings- aktiviteterne bør have langt større fokus i Lejre kommune og at der skal prioriteres flere penge til området.
Jeg vil som konservativ arbejde for at der bliver omprioriteret, men også sikre at pengene bliver brugt der, hvor der er ildsjæle og foreninger som er aktive, og ikke ”bare” på etablering af bygninger der, hvor politikerne tror at der er brug for dem. Lejre Kommune skal vise, at der er mere opbakning til de frivillige og foreningerne end en invitation til nytårskur en gang om året.
Vi har fire konkrete forslag, som vi vil arbejde hårdt på at få gennemført i de kommende fire år:
Etablering af en 50/50 ordning, hvor foreninger som skaffer finansiering (eller gennem frivilligt arbejde) får en garanti for at Lejre kommune vil yde en tilsvarende finansiering. Renoveringen af hallen i Kirke Hyllinge er et godt eksempel, hvor foreningerne søger fonde og andre midler og dermed får endnu mere ud af de penge, som kommunen investerer i renoveringen af hallen.
Etablering af en stor uddannelsespulje som skal anvendes til uddannelse af frivillige trænere og ledere på tværs af foreningerne i Lejre. Dette kunne eksempelvis være etablering af en DBU træneruddannelse for fodboldtrænere på tværs af kommunens fodboldklubber, hvilket vil sikre en langt billigere pris på kurserne og samtidig sikre at der etableres netværk mellem trænerne i klubberne.
Det skal være nemmere at etablere og starte nye foreninger og idrætsklubber. Arbejdet med at etablere en forening, blive godkendt, søge tilskud og ikke mindst at få tildelt ”aktivitetstider” er for langt de fleste nok til at ideen bliver opgivet på forhånd. Der skal igennem folkeoplysningsudvalget etableres en ordning med hjælp til foreningsopstart.
Vi skal inkludere børnene fra skolernes modtageklasser mere i foreningerne. Min erfaring som træner og far til en dreng på Hvalsø skole er, at de drenge fra modtageklasserne som spiller fodbold, indgår helt naturligt i klasserne, mens de især piger som ikke er aktive er langt mere isoleret i klasserne. Kommunen skal være bedre til at informere familierne, og sikre at der etableres kommunikation mellem foreninger og familierne.

Deltag i debatten
Del.