DEBAT: Det kan vi gøre bedre

0

LÆSERBREV
Af Lars Kimer Mortensen
Formand Venstre i Lejre

Det betaler sig at have et godt erhvervsklima. Det giver øget fremdrift i virksomhederne, flere private arbejdspladser og flere midler til at øge den offentlige velfærd.
Derfor er det for dårligt at Lejre nu igen i Dansk Industris Erhvervsklima analyse for 2018 ligger i bunden som nr. 84. Det er dog en forbedring fra sidste år, hvor vi var nr. 86 ud af landets 93 kommuner som deltager i analysen, – men ikke godt nok.
Vi burde ligge i top 10, så vi kan tiltrække nye virksomheder, få nye private arbejdspladser og hermed tiltrække ny bosætning til kommunen.
Hvis man nærmere ser på hvilke områder vi klarer os rigtigt dårligt på, så drejer det sig om brug af private leverandører, altså konkurrenceudsættelse af borgernære velfærdsopgaver samt støttefunktioner og tekniske opgaver.
Det drejer sig om information og dialog med kommunen som Lejres virksomheder finder meget dårlig. Det drejer sig om fysiske rammer som omhandler virksomhedernes tilfredshed med kommunens planlægning og tilgængelighed af erhvervsgrunde og byudvikling og endelig drejer det sig om kommunens skatter, afgifter og gebyrer.
Lejres laveste placering er en 85. plads i kategorien ”overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed”, der afspejler, om virksomhederne generelt er tilfredse med den kommunale indsats for erhvervslivet.
Det er på ingen måde ”utopiske” områder/opgaver at rette op på og forbedre, og det kan jeg kun opfordre vores nye kommunalbestyrelse om, at tage fat på hurtigst mulig.
På spørgsmålet til virksomhederne i Lejre om man vil anbefale andre at etablere sig i Lejre, svarer 42 procent sikkert, 42 procent måske og 16 procent bestemt ikke.

Deltag i debatten
Del.