DEBAT: Cyklister på Munkholmvej

0

LÆSERBREV
Af Holger Hjort Nielsen
Bøgevej 3, Ejby, 070 Kirke Hyllinge

 

Munkholmvej er en 2-sporet landevej, som fører fra Hornsherredvej tværs over Hornsherred, gennem Rye Skov, over Munkholmbroen og videre til Holbæk. Munkholmbroen deler vejstrækningen mellem Lejre Kommune og Holbæk Kommune.
Munkholmvej er ret trafikeret, især morgen og aften når bilister kører til og fra arbejde, men også af tungere trafik og cyklister.
Mange besøger ishusene på begge sider af Munkholmbroen og nyder den skønne natur i området, ligesom mange lystfiskere kaster snøren ud fra broen, eller vader i vandet. Det er således megen trafik og mange andre aktiviteter, der dagligt foregår i området og især om sommeren.
Når dette opleves, må mange undre sig over, hvor dårligt trafikken hastighedsreguleres, og hvor farligt det er at færdes, som cyklist eller til fods på strækningen.
For nogle år siden så det ud som om der virkelig skulle rettes op på sikkerheden ved disse trafikale forhold. Der blev anlagt cykelsti på begge sider af Munkholmvej fra Hornsherredvej til Rye, men ikke længere. Hvorfor det blev stoppet her vides ikke. Bilister må køre 80 km/h på denne strækning.
Herefter er der fra Rye, gennem skoven og til Elverdamsvej hastighedsbegrænsning på 70 km/h, medens cyklister er overladt til sig selv, kun med en hvid stribe helt ude på kanten af asfalten.
Fra Elverdamsvej gennem svingene, ned over Munkholmbroen og næsten helt til Holbæk må bilister køre 80 km/h, dog er der et par skilte, hvor der anbefales højst 60 km/h i svinget efter Munkholmbroen på Holbæksiden.
På denne strækning er cyklister også overladt til sig selv og kun med den hvide stribe helt ude på kanten af asfalten. På selve broen er cyklistens sikkerhed endnu ringere, idet den smalle bro har kantsten til fortov i begge sider.
På Holbæksiden bedres forholdene lidt for cyklisten, idet vejen her er forsynet med en bredere hvid stribe ca. en halv meter fra asfaltkanten.
Er der nogen der ved noget om, hvad der kan forventes til forbedring af sikkerheden på denne vejstrækning? Ellers er her nogle forslag:

Den første forbedring af forholdene ville være en snarlig hastighedsregulering på strækningen fra Elverdamsvej til efter Munkholmbroen, f. eks. med max 50 km/h over broen.

Derefter vil den bedste løsning ville være, at forlænge cykelstierne fra Rye helt til Holbæk og finde en trafiksikker løsning på selve Munkholmbroen.

Såfremt cykelstierne ikke snarligt forlænges, burde cykelsporet på Holbæksiden føres frem til cykelstierne ved Rye.

Yderligere ville en påbygget gangbro (fiskebro) på nordsiden af Munkholmbroen være en ekstra sikkerhed for både lystfiskere og trafikanter.

Om det er stat, region eller kommune, der er ansvarlig for den elendige trafiksikkerhed på de nævnte strækninger skal være usagt, men dem der har ansvaret burde snarest iværksætte tiltag til forbedring af sikkerheden.

Deltag i debatten
Del.