DEBAT: Brændeovnsrøg og helbred

0

LÆSERBREV
Af Rolf Czeskleba-Dupont,
Hyldebjerg 25, 4330 Hvalsø

Sundhed, miljø og teknik hænger sammen. Omtrent 4000 indbyggere i Lejre Kommune var i 2013 generet af lugt fra brændeovne i deres kvarter. Det viste en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed i 2015.
Er det mon blevet færre, efter at kommunen i 2016 vedtog sin velgennemtænkte forskrift om brug af fastbrændselsovne? https://www.lejre.dk/media/1977/forskrift-for-braendeovne-2016.pdf.
For at reducere generne, må kommunen gør mere aktiv brug af sin forskrift. For eksempel med at hjælpe til at gennemføre kravet om at ovnene ikke må bruges i ugunstigt vindstille vejr. Vi kender alle dage, hvor røgen bliver hængende mellem husene. Grundejerforeningen Hyldebjerg er ved at indskrive en henstilling herom i sine bud på Godt Naboskab.
Ifølge kommunens forskrift §14 kan kommunen forbyde brug af en ovn til fast brændsel, hvis terræn, placering og højde af bygninger, træer, skorstene mv. gør området uegnet til brug af ovnene. Men der er endnu ikke aktivt identificeret sådanne områder gennem målinger og kortlægning for eksempel af partiklernes forekomst.
Sålænge kommunen ikke er mere målrettet i sine tiltag eller oplyser om sundhedsfarerne fra brændeovnsrøg, vil det fortsat kun være de færreste, der henvender sig til kommunen herom. I 2015 var det otte i Lejre Kommune.
Som økologisk kommune må der handles, når der ikke er tvivl om, at røgen er gift for mange.
Se hertil den nye bog af Solveig Czeskleba-Dupont om Brænderøg og Helbred. Fra kilde til krop. Den kan fås via bibliotek.dk eller boghandlerne.
Forlaget CNAS og Enhedslisten Lejre inviterer i anledning af bogens udgivelse til et offentligt møde om emnet i Hvalsø Kulturhus den 17. april kl. 19-21.30. .

Deltag i debatten
Del.