DEBAT: Borgerforslag til 30 millioner besparelse i Lejre

0

LÆSERBREV
Af Jan Adeltoft
Degnestavnen 6, 4320 Lejre

Jeg bliver helt dårlig over at læse Lejre Kommunes 50 milioner sparekatalog, som meget kreativt bliver kaldt for et omprioriteringskatalog. Vi bor i en rig kommune, og så vil man spare på musikskolen, SFO, reducere antal læretimer, nedsætte åbningstid i daginstitutioner, afskaffe svømmeundervisning i Sæby/Gershøj, afskaffe lukkevagt på skoler og haller etc.
Jeg er helt med på, at man mindst hvert andet år skal se på om ting kan gøres på andre måder, hvorved administrationsomkostninger kan reduceres, så lad mig give blot et enkelt forslag, der virkelig batter i kassen:
Almene boliger ændres til andelsboliger, for de nærmeste 150 boliger spares 30 millioner samt behøver ikke at give bankgaranti på 150 milioner og kommunen sparer de løbende tilskud.
De 47 Almene boliger på Søtorvet indebar at man af kassen måtte betale kontant 10 millioner og stille bankgaranti på 57 milioner. Kommunen har kun rådighed over 15 af boligerne. Den økonomiske årsag er, at grundprisen i Lejre er for høj til Almene boliger.
Alene de 28 almene boliger der nu skal bygges i Lejre By, vil give en besparelse på kontant seks millioner kroner.
Det vil være en ”win-win situation” idet de lokale seniorer dermed kan få en bolig og kommunen sparer en masse penge.
Fastholdes de Almene boliger, skal alle borgere betale til tilflyttere udefra og må dermed acceptere sparekataloget, fremfor at boligerne kommer de lokale til gode og service niveauet som minimum kan fastholdes og meget gerne forbedres.
Det vil blandt andet være synd for børnene i Sæby/Gershøj ikke længere kan få svømmeundervisning og i stedet, som i Lejre By, må ligge på gulvet og lære svømmebevægelserne – det er næsten for fattigt.

Deltag i debatten
Del.