DEBAT: Arbejdsopgave til den nye kommunalbestyrelse

0

LÆSERBREV
På vegne af Lejre Lærerforening
Per Brinckmann, formand

Den tildelte gennemsnitsløn afspejler ikke virkeligheden.
Fra Lejre Lærerforenings side skal lyde et stort tillykke til den nyvalgte kommunalbestyrelse, som nu så skal i arbejdstøjet.
Op til kommunalvalget havde vi i Lejre Lærerforening møder med mange af de politiske partier, hvor vi rejste problemstillingen omkring skoleområdets tildelingsmodel.
Modellen er der i sig selv ikke noget forkert i, men beregningen af lærernes gennemsnitsløn og antallet af supplerende undervisningstimer som en lærer forventes at undervise, afspejler ikke virkeligheden. Dette betyder, at skolernes tildeling ikke er retvisende for at kunne dække de faktiske lønomkostninger – penge som skolerne må finde andre steder i budgettet.
Mange skolebestyrelser, herunder blandt andet skolebestyrelsen på Allerslev har påpeget dette sidste år, da det skaber et stort misforhold mellem de forventede ressourcer og de faktiske ressourcer til brug på holddeling, særlig tilrettelagt undervisning, de pædagogiske læringscentrer mm.
Alle de partier, vi talte med, anerkendte problemstillingen og lovede at handle efter valget. Ligesom mange partier berørte problemstillingen i deres taler ved budgetvedtagelsen af budget 2018.
Tidspunktet er nu kommet til at få rettet op på problemet.
Vi ser frem til, at kommunalbestyrelsen løfter opgaven frem mod budget 2019.
God arbejdslyst.

Deltag i debatten
Del.