Centerområdet i Hvalsø udvides ikke

0

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde mandag den 18. december, at det nuværende centerområde fastholdes. Det betyder, at REMA 1000-projektet nord for banelinjen ikke vil kunne gennemføres foreløbig. Fem af kommunalbestyrelsens medlemmer var imod denne beslutning.

Af Palle Bruselius

 

HVALSØ: Hvalsø Bylav og REMA 1000s borgermøde den 30. november viste stor tilslutning til planerne om at opføre en REMA 1000 butik på den gamle Fakta-grund ved rundkørslen nord for banelinjen.
Kommunalbestyrelsens beslutning mandag den 18. december giver dog ikke umiddelbar mulighed for dette, da et markant flertal af kommunalbestyrelsen stemte for at bibeholde centerafgrænsningen til området syd for banelinjen. Dermed falder REMA 1000s projekt til jorden – i alt fald i denne omgang.
Afstemningen i kommunalbestyrelsen viste uenighed om dette på tværs af partiskellene.
Martin Stokholm (A), Poul R. Christensen (A), Grethe Saabye (C), Flemming Damgaard Larsen (V) og Ivan Mott (Ø) fik ført til protokol at de ikke kunne støtte indstillingen vedrørende centerafgrænsningen i Hvalsø, da de ønskede at centerområdet omkring Hvalsø bliver udvidet, således at dette svarer til området i kommuneplanen fra 2009.
I 2013 blev området nord for banelinjen , herunder den gamle Fakta-grund, i forbindelse med kommuneplanen taget ud af centerområdet i byen.
Tilhængerne af REMA 1000-projektet, herunder Hvalsø Bylav har blandt andet argumenteret for projektet fordi, man mener at det vil skabe mere gang i butikslivet i byen.
Tilhængerne af at fastholde det nuværende centerområde, mener til gengæld, at hvis byens handelsliv skal udvikles, skal man i første omgang koncentrere udviklingen omkring Søtorvs-projektet.
Debatten om udvidelse af centergrænsen har undervejs – blandt andet på borgermødet – indeholdt et argument om, at der ligger mange butikker med mere nord for banelinjen, herunder solcenter og frisør, og at det derfor ville være naturligt at udvide centerområdet til også at omfatte dette.
Dette blev dog ikke nævnt på borgermødet, at såvel frisør som solcenter er beliggende i en af de bygninger, der – hvis projektet kunne gennemføres – i så fald skulle rives ned til fordel for REMA 1000.

For små butikker
Uanset, hvad man er tilhænger af, er det tydeligt for enhver, at der ikke er mange butikker tilbage i Hovedgaden i Hvalsø, og det er der flere årsager til. Mange køber ind i de større byer, hvor butiksunderlaget og dermed udvalget er markant større.
Ligeledes er de gamle butikker i Hovedgaden i dag reelt alt for små til, at man kan drive en butik med et tilstrækkeligt stort og rentabelt udbud af varer, hvilket samtidig også kræver betydeligt større lagerplads. Alternativet er at bruge disse lokaler til enten liberalt erhverv eller boligformål.
Internet-handel og supermarkedernes længere åbningstider har for eksempel medvirket til at tage livet af butikker som Ellegaards og Døgneren.

Centerområdet
Bymidteafgrænsningen fastsætter, hvor der må planlægges for nye butikker. Kommunalbestyrelsen valgte med Lokalplan LK 30 for Søtorvet og med indskrænkningen af bymidteafgræsningen i Kommuneplan 2013 at koncentrere og støtte opbygningen af nye butikker syd for banen.
Begrundelsen for dette er, at hvis der skal skabes marked for nye udvalgsvarebutikker, er det vigtigt ikke at sprede dagligvarehandlen i byen. Det er, hvad Institut for Centerplanlægning (ICP), der har udarbejdet detailhandelsanalysen der ligger til grund for detailhandelsrammerne i kommuneplanen, anbefaler.
For at sikre Søtorvet de bedste muligheder i en vanskelig branche, anbefaler ICP, at også større dagligvarebutikker skal være med til at støtte Søtorvets udvikling og placeres ved Søtovet.
Det fastslås af ICP, at det vil være tidligt at udvide bymidtegrænsen og skabe mulighed for dagligvarebutikker på den nordlige side af banen. Dermed udelukkes ikke en senere udvidelse.
REMA 1000s udviklingschef, Lars Thisted, har i et sidste forsøg på at påvirke kommunalbestyrelsens beslutning fået udarbejdet en rapport fra COWI, der viser det modsatte resultat, nemlig at ”Den umiddelbart mest oplagte planlægningsmæssige løsning for at muliggøre etableringen af en yderligere dagligvarebutik på ca. 1.200 m2 i området er en udvidelse af Hvalsø bymidte”.

Deltag i debatten
Del.