Carsten Rasmussen fortsætter som borgmester

0

Kommunalvalget i Lejre Kommune var på forhånd svært gennemskueligt. Ville Carsten Rasmussen kunne blive siddende som borgmester, eller ville Venstre med Line Holm Jacobsen i spidsen kunne tage borgmesterposten tilbage? Hvordan ville det gå SF efter, at Mette Touborg trak sig ud af politik? Og ville Alternativet og de to lokallister kunne gøre sig gældende? Der var mere end nok at gætte på.

Af Palle Bruselius

 

KOMMUNALVALG: Det var ualmindelig svært at forudsige resultatet af kommunalvalget i Lejre Kommune. Det lignede et tæt løb mellem rød og blå blok, og sådan kom det da også til at gå.
Da valgresultatet forelå, lå det fast, at rød blok (Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, De Radikale) fik 13 mandater mod blå bloks (Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti) 12 mandater – altså en kneben sejr til rød blok. Dermed skulle der ske en dramatisk udvikling under de efterfølgende konstitueringsforhandlinger, hvis en anden end Carsten Rasmussen skulle sætte sig på borgmesterposten.
Det skete ikke, og Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, De Radikale og De Konservative indgik på valgaftenen en konstitueringsaftale, der betyder at den politiske linje, der er blevet lagt i de to foregående perioder, kan fortsætte.
Det er de samme partier, som udgør flertalsgruppen i den indeværende valgperiode, dog minus Liberal Alliance, der ikke fik stemmer nok til at blive repræsenteret. Jan Vedel Heine forlader nu det politiske liv, som han har været en del af i 16 år.
Socialdemokratiet fik seks mandater og tog dermed de tre mandater tilbage, som de mistede ved valget i 2013. SF fik fem mandater og dermed et bedre valg end, de fleste havde spået dem. Partiets spidskandidat, Mikael Ralf Larsen, fik 888 personlige stemmer.

 

Godt valg for B og C
De Konservative fik også et godt valg og får nu to mandater. De Radikale fik et mandat, som gik til Thomas Bisgaard, hvilket betød at partiet kunne fastholde den plads, man fik i 2016, da Mette Touborg forlod kommunalbestyrelsen. Denne plads fik partiet fordi, SF ikke havde flere suppleanter, man kunne trække ind, og derfor gik pladsen videre til den næste kandidat i valgforbundet- De Radikales Asta Rasmussen, der ikke blev valgt ind denne gang.

 

Formandsposter fordelt
De Radikales Thomas Bisgaard får formandsposten for Udvalget for Børn & Unge. Han er uddannet skolelærer og arbejder som skolekonsulent i Københavns Kommune, så det ligner et logisk valg.
De Konservatives Grethe Nørtoft Saabye (1.009 personlige stemmer) får Frederik Dahl, der stillede op som nr. 9 på partiets liste med sig ind i den nye kommunalbestyrelse.
Grethe Nørtoft Saabye får formandsposten for det nye udvalg for Erhverv, Turisme og Landsudvikling. Udvalget er reelt en fortsættelse af det eksisterende udvalg for Erhverv & Turisme. Tilføjelsen Landsbyudvikling går fint i tråd med et af temaerne under valgkampen, nemlig kommunens mange små landsbyers forhold.
Enhedslistens Ivan Mott genvandt sit mandat og overtager pr. 1. januar 2018 posten som formand for Udvalget for Teknik & Miljø. Han afløser dermed socialdemokraten Martin Stokholm.

 

Maksimalt udbytte
SF har fået et godt udbytte af valgresultatet. Til trods for at partiet mistede fire ud af de ni mandater og dermed landede på fem mandater, sætter partiet sig på hele tre formandsposter.
Partiets spidskandidat, Mikael Ralf Larsen, bliver formand for Udvalget for Social, Sundhed og Ældreudvalget og afløser dermed socialdemokraten Leif V. Nielsen. Christian Plank fortsætter som formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Claus Jørgensen fortsætter som formand for Udvalget for Kultur & Fritid.
Netop dette udvalg vil blive markant ændret. Claus Jørgensen skal nemlig have fire nye medlemmer ind i udvalget, da ingen af de nuværende medlemmer opnåede genvalg.
Udvalget består lige nu af Poul R. Christensen (S), Thomas Stokholm (LA), Ole Møller (SF) og Søren Bo Hansen (V).

 

Fastholdt sine pladser
Trods en tilbagegang i antal stemmer (813 færre end 2013), lykkedes det Venstre at beholde de otte pladser, de fik ved valget i 2013. Den store og massive kampagne, partiet kørte med borgmesterkandidaten Line Holm Jacobsen i front, virkede ikke på tilstrækkeligt mange vælgere.
Generelt fik Venstre på landsplan et dårligt valg og altså også her i Lejre.
Dansk Folkeparti havde ligeledes et dårligt valg på landsplan, men det lykkedes i Lejre at fastholde de to pladser, man allerede har. Ole Blickfeldt fortsætter for DF, mens Sanne Hilliger afløser Erik Falkenberg.

 

Alternativet og listerne
Alternativet stillede op for første gang. Det lykkedes ikke at blive repræsenteret i den nye kommunalbestyrelse. 457 stemmer var ikke nok, men partiet er ifølge spidskandidaten Ulla Jensen klar igen om fire år.
Nye Borgerlige bliver heller ikke repræsenteret, ligesom de to lokallister, Borgerlisten NyLejre (65 stemmer) og Levende Landsbyer (265 stemmer) heller ikke var i nærheden af at komme ind i den kommende kommunalbestyrelse.

 

105 kontra 104
Fintællingen klarlagde, hvem af de to socialdemokratiske kandidater – Connie B. Jensen og Bente Blumensaat – der ville få plads i kommunalbestyrelsen.
Connie B. Jensen fik 105 personlige stemmer og får dermed pladsen. Hun blev dog skarpt forfulgt af Bente Blumensaat, der fik 104 personlige stemmer. Tættere bliver det nok ikke.
Se på næste side, hvilke 25 kandidater, der blev valgt ind.

Ugebrevet Mandag Morgen har ved de seneste tre kommunalvalg spået sejr til Venstre, men måske er den gamle Venstre-højborg ved at blive en politisk set mere bredt sammensat størrelse.

 

De kom ind: 

De 25 nye/genvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer (efter personlige stemmetal):

Socialdemokratiet:

Carsten Rasmussen

Leif V. Nielsen

Rikke Zwisler Grøndahl

Martin Stokholm

Burak Ulrik Ulucan

Connie B. Jensen

Både Connie B. Jensen og Rikke Zwisler Grøndahl har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen, mens Burak Ulrik Ulucan er helt ny.

 

De Radikale

Thomas Bisgaard

Thomas Bisgaard har ikke tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen.

 

De Konservative

Grethe Nørtoft Saabye

Frederik Dahl

Frederik har ikke tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen

 

Socialistisk Folkeparti

Mikael Ralf Larsen

Marinus Bastian Meiner

Christian Plank

Claus Jørgensen

Julie Hermind

Marinus Bastian Meiner har ikke tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen, mens der er genvalg til de fire øvrige.

 

Dansk Folkeparti

Ole Blickfeldt

Sanne Hilliger

Der er genvalg til Ole Blickfeldt, mens Sanne Hilliger ikke tidligere har været medlem af kommunalbestyrelsen

 

Venstre

Line Holm Jacobsen

Flemming Damgaard Larsen

Tina Mandrup

Jens K. Jensen

Carsten Helles Rasmussen

Christian Fjeldsted Andersen

Lotte Greve

Erik Holst

Der er nyvalg til Christian Fjeldsted Andersen, Lotte Greve og Erik Holst, mens der er genvalg til de øvrige. Tina Mandrup er dog for første gang valgt direkte ind i kommunalbestyrelsen, selv hun sidder i den nu afgående kommunalbestyrelse. Her trådte hun ind efter, at Lena Holm Jensen flyttede fra kommunen og derfor forlod kommunalbestyrelsen.

 

Enhedslisten

Ivan Mott

 

Deltag i debatten
Del.