Byudvikling: Så er det tid til at søge støtte

0

Har du en ejendom på Hovedgaden i Kirke Hvalsø og gerne vil have renoveret den, så kan du søge støtte fra en særlig pulje.

Af Palle Bruselius

KIRKE HVALSØ: Puljen er på i alt 1,5 millioner kroner. Pengene til bygningsfornyelse kan søges af bygningsejere i områdefornyelsesområdet, såfremt ansøgere selv medfinansierer mindst 50 procent af det ansøgte beløb. Dermed er der i alt er skabt en ramme på mindst tre millioner kroner til bygningsfornyelsesindsats i områdefornyelsen.
Pengene skal anvendes til at istandsætte nedslidte bygninger og støtte den positive udvikling af byen og bygningerne i Kirke Hvalsøs Bymidte – ikke mindst på Hovedgaden.
Ansøgningsfristen er den 13. august.
Dernæst gennemgås ansøgningerne i Bysamarbejdet Hvalsø, hvorefter de indstilles til politisk behandling i Teknik & Miljøudvalget med kommentarer fra Bysamarbejdet – tidligst i forbindelse med udvalgets møde i september 2018.
De statslige bygningsfornyelsesmidler, som ikke bruges af kommunen, bortfalder ved tredje årsskifte efter tildelingen, det vil sige. med udgangen af 2019, hvorefter der kun ske overførsel ved ministeriets skriftlige godkendelse.
Det betyder helt konkret, at det vigtigt, at bygningsfornyelsesmidlerne snart kommer ud og arbejde, og at det, alt efter ansøgningerne i første ansøgningsrunde i 2018, kan blive nødvendigt med endnu en ansøgningsrunde i begyndelsen af 2019.
De halvanden million kroner er finansieret med 1,05 millioner kroner fra staten og 450.000 kroner fra Lejre Kommune.
Det er vigtigt, at så mange så muligt vil være med til at gøre Hovedgaden og bymidten skønnere, så du kan sagtens få hjælp til at komme i gang med en ansøgning.
Kontakt sekretær for områdefornyelsen og Bysamarbejdet Hvalsø i Lejre Kommune Bjørn Henrichsen på 53 80 81 88 eller e-mail: bjhe@lejre.dk.
I forbindelse med vurdering ansøgningerne lægges særlig vægt på følgende:
– At projekterne løfter det, der er nedslidt og trænger mest først.
– At projekterne skaber størst mulig synlig og positiv forandring for pengene. For eksempel renovering af facaderne mod Hovedgaden med murreparation, puds, maling, nye vinduer samt døre der passer til den øvrige renovering.
– At projekterne skaber sammenhæng med nabobygninger og det omkringliggende byggede miljø. Det kan for eksempel være i forbindelse med materialevalg, farver eller om at forstærke håndværksmæssige, kulturhistoriske eller arkitektoniske kvaliteter i den enkelte bygning og omgivelserne.
Der kan søges midler i hele fornyelsesområdet, men der er et særligt fokus på at sætte en positiv udvikling i gang i Hovedgaden.

Deltag i debatten
Del.