Bofællesskab er på vej i Hvalsø

0

Et kommende bofællesskab – Sjællandsk Muld – er på vej ind i en mere konkret fase. Bofællesskabet bliver en del af Hyllegård-udstykningen og kommer til at omfatte maksimalt 50 medlemmer.

Af Palle Bruselius

 

HVALSØ: Sjællandsk Muld vil etablere et bofællesskab på Hyllegården i Hvalsø, med 28 ejerboliger og syv lejeboliger. De fleste boliger vil blive opført af en entrepenør men der er også mulighed for selvbyg eller for at få andre håndværkere til at bygge ens drømmehus.
Sjællandsk Muld ønsker at bygge et bofælleskab med økologiske og bæredygtige materialer, med fælleshus og med god plads til at dyrke dine egne grøntsager og fårehold eller tilsvarende.
– Vi lægger stor vægt på at få en bredt sammensat beboergruppe og vil primært give folk fra lokalområdet mulighed for at blive medlem. Vi kan få en stor spredning og diversitet i beboersammensætningen, fortæller Niels Boye fra Sjællandsk Muld.
For tiden har man 32 B-medlemmer, og der er plads til 50, som vil få mulighed for at få en bolig i Sjællandsk Muld.
Indtil videre skal der påregnes et indskud på 15.000 kroner, som skal dække det indledende
– Vi har samarbejde med byggerådgiver, advokater, to forskellige arkitektfirmaer og kommer til at indgå i hele den spændende udvikling, som kommer til at ske på Hyllegården. Indflytningen forventes at kunne ske i foråret 2020, fortæller Niels Boye

Et socialt boligfællesskab
I projektbeskrivelsen skriver Sjællandsk Muld i indledningen:
Vi ønsker med Sjællandsk Muld at skabe et socialt boligfællesskab, der afspejler hele vores samfund på tværs af generationer og økonomisk formåen. Vi mener, at diversiteten i boformer, sammen med det obligatoriske fællesskab, vil skabe en større følelse af ansvar og nærhed for og med sine naboer og sit lokalmiljø, og dermed gøre os i stand til at tage bedre hånd om hinanden. Vi vil gerne tænke boligfællesskabet som en social helhed, hvor vi har nemmere ved at støtte og inspirere hinanden. Derfor arbejder vi på at muliggøre blandede boformer i form af ejerboliger og andel/leje.”
Tanken er, at den enkelte bolig skal værre rammen om det lille fællesskab i det store. Ud over at blande ejerforholdene, arbejder man med forskellige boligtyper, som kan være enten selvbyg eller typehuse. Derudover opererer man med familievenlige boligtyper og boliger, der egner sig til unge, enlige eller par uden børn. Typehusene kan være tofamilieshuse, enfamilieshuse, klyngehus og lignende.
Selvbyggeriet omfattes af en række krav til bæredygtigheden samt en tidsbegrænsning på byggeprojektet. Man ønsker således, at husene skal være et økologisk byggeri af naturlige og åndbare materialer .
Bofællesskabets sociale dimensioner skal omfatte en integrerende fællesskabskultur. Samværet omkring fællesspisning og madlavningshold ses som et vigtigt led i fællesskabet, og som en naturlig måde at lette en travl hverdag.
Ønsker man at vide mere, kan man kontakte Sjællandsk Muld på denne e-mail-adresse: bestyrelse@sjaellandskmuld.dk

Deltag i debatten
Del.