Bevægende farvel til Tove Binzer

0

LEJRE: Et halvt hundrede mennesker var mødt op i Sagnlandets velkomstcenter for at takke Tove Binzer for godt formandskab og samarbejde, da Lejreafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening takkede Tove for hendes indsats gennem 40 år, heraf mange som formand.
Den nye formand Erik Olsen bød velkommen med en hyldesttale til Tove Binzer, og derefter fortalte Bent Gottfredsen, som i mange år var formand for lokalkomiteen i Hvalsø, blandt andet om sit første møde med Tove:
”Tove viste sig at have en energi og arbejdsevne langt ud over det sædvanlige kombineret med et vældigt engagement og en næsten forbløffende evne til at kunne overbevise andre”. Bent Gottfredsen berømmede Tove Binzer for den store bedrift, som mange gik sammen om, men Tove Binzer gik forrest, da Bidstrupskovene blev reddet fra at blive solgt til privat eje og i dag er skove, vi alle kan færdes i på alle tider af døgnet.”
Margrethe Gade, næstformand i DN Lejre, fortsatte med på bestyrelsens vegne at takke for Toves store viden, grundige sagsbehandling og skeptisk juridiske forståelse af mange sager. “Vi kan lære af dit skeptiske blik og se kritisk på for eksempel jordbærtunneler, fyrværkeri i fredet område og byggerier der ikke hører til i naturen, vi skal holde øje med om vores blomster og dyr kan trives i de omgivelser vi skaber, det er et af dine vigtigste mærkesager”.
Begge talere drillede dog også Tove Binzer med at hendes arbejdsivrighed og engagement kan betyde, at der falder rigeligt mange opgaver af til omgivelserne.
– Tove har et blik for, hvor opgaverne bliver udført og så sender hun flere derhen. “Så det gælder om at gå i flyverskjul for opgaveregnen”.
Til receptionen var der mødt repræsentanter fra alle områder af Tove Binzers foreningsliv: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Sagnlandets venner, Lejre Kommune, Grønt Råd og venner og familie var også mødt op for at markere overgangen ra formandskab til menigt bestyrelsesmedlem af lokalafdelingen af DN i Lejre.
Tove Binzer selv udfoldede i en sjov fortælling sin vision om et søhøjland omkring Kisserup, en ide som blandt andet er skabt af landmænd i området, der har skabt en række små søer til glæde for fugleliv og fuglekiggere.
Erik Olsen takkede til sidst alle og mindede om, at det er en stor opgave, at løfte efter Tove Binzers indsats gennem mange år.

Deltag i debatten
Del.