Arbejdet med Istidsruten fortsættes

0

I 2016 og 2017 har Lejre Kommune sammen med en række andre interessenter delaget i et forprojekt vedrørende en rekreationel cykelrute: Istidssruten. Forprojektet er afsluttet, men arbejdet med ruten gøres nu permanent.

Af Palle Bruselius

LEJRE KOMMUNE: Lejre Kommune har sammen med fire andre kommuner og fem oplevelsesinstitutioner i Midt-og Nordvestsjælland været partner i et indledende projekt om udvikling af et rekreativt regionalt cykelruteprojekt.
Forprojektet for Istidsruten blev afsluttet ved udgangen af 2017 med en fælles ansøgning om fondsmidler til selve etableringsprojektet, der skal realisere cykelruten.
Som partner i projektet, forpligter Lejre Kommune sig til en række forhold, herunder vedligeholdelse af stier, skiltning og lignende faciliteter, samt udvikling og markedsføring af ruten.
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 1. december at fortsætte med arbejdet med ruten.
Samtidig forpligter kommen sig til i at bidrage med medarbejderressourcer i etableringsperioden (2018-2020), beregnet til 0,35 årsværk, deltage i den fremtidige drift og vedligehold af ruten, herunder skiltning og faciliteter tilknyttet ruten samt at bidrage til rutens udvikling og markedsføring af den.
Der afsættes i budget 2019 og videre frem en tillægsbevillig på 30.000 kroner årligt til drift og vedligehold.

Hvad er Istidsruten?
Cykelruten der har arbejdstitlen ”Istidsruten” vil blive en 250 km rute gennem Midt- og Nordvestsjælland med istidens landsskabsdannelse og områdets kulturhistorie som tema.
Den vil føre brugeren gennem de fem kommuner og oplevelsesområder, naturskabte attraktioner, videnformidlingscentre, oplevelsestilbud og lokale udbydere af oplevelser på en måde, der skal bidrage til at gøre Midt- og Nordvestsjælland til ét samlet område, til gavn for både lokale, turister, børn og erhvervsliv.
Ruten skal formidle den brede historie om, hvordan istiden, geologien og landskabsdannelsen har skabt grundlaget for områdets historie, kultur, fødevareproduktion, bosætnings- og erhvervsstruktur. Dermed vil Istidsruten også være en naturlig indgang til områdets mange borgere, foreninger og erhvervsdrivende, som har noget at byde på til turister, besøgende og brugere.
Etableringen af cykelruten er planlagt til at forløbe i 2018-2020, med åbning af ruten i sommeren 2019. Ruten vil især forløbe ad eksisterende veje og stier og vil basere sig på frivillige aftaler for kommunale veje, private fællesveje og private veje.
Lejre Kommune har i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, påbegyndt arbejdet med at kontakte de relevante lodsejere. Erstatningernes størrelse afhænger af de endelige stiforløb samt individuelle gener i de enkelte situationer.
Ud over selve ruteforløbet og skiltning vil projektet bestå af små og større formidlingsinstallationer langs ruten, interaktive og virtuelle fortællere, tilhørende app- og hjemmeside, overnatnings- og rastefaciliteter. Alt vil være betalt af projektet.
Desuden skal der skabes et tættere samarbejde mellem oplevelsesområderne samt lokalområderne og opbygges et netværk mellem private turistaktører langs ruten.
I Lejre Kommune vil de fysiske faciliteter umiddelbart bestå af formidlingsplancher langs ruten ved for eksempel Skullerupholm Teglværk, Særløse Overdrev, Elverdamsdalen med videre.
Partnere i projektet er ud over Lejre Kommune: Kalundborg Kommune, Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Sorø Kommune, Brorfelde Observatorium, Geopark Odsherred, Naturpark Åmosen, Museum Vestsjælland, Sagnlandet Lejre og Nationalpark Skjoldungernes Land.

Nationalparken
Nationalpark Skjoldungernes Land har gennem det sidste år fulgt udviklingsarbejde med projekt ”Istidsruten” tæt. Nationalparken er nu af styregruppen blevet inviteret med i projektet, herunder at indgå i den kommende ansøgning om fondsmider samt indtræde i styregruppen.
Nationalparken har besluttet at sige ja tak til invitationen. Projekt” Istidsruten” rummer mange af de formidlings- og turistudviklingselementer som indgår i Nationalparkens formål og bekendtgørelse. Nationalparken vurderer, at der er et potentiale i cykelturismen, og hilser generelt mærkning og udvikling af cykel- og vandreruter

Det vurderes, at projektet passer godt ind i Vores Sted strategien, hvor Lejre Kommune ønsker at understøtte fortællingerne om de særlige steder, som findes i Lejre Kommune. Istidsrutens forløb gennem Lejre Kommune vil kunne formidle landskabsdannelsen af for eksempel: Skullerupholmsletten, hvor der tidligere har været en stor issø, det bakkede dødislandskab omkring Sagnlandet, smeltevandsdalen omkring Ledreborg Å, Lejre Å og Kornerup Å, dannelsen af Roskilde Fjord, Elverdamsdalen med flere.
Desuden vurderes det, at projektet kan skabe en øget turismeindsats, hvor alle involverede får et fælles brand, der kan styrke tiltrækningen af turister.
Istidsruten menes også at rumme også potentiale i forhold til formidling og undervisningsforløb til folkeskoler-, om landskabets dannelse og kulturhistorie.
Derudover dækker projektet også udbetalinger af kompensation/erstatninger til lodsejere for færdsel på private veje og private fællesveje.
Kort: fra Lejre Kommunes materiale

Deltag i debatten
Del.