Allerslev Gl. Skole sælges til boligformål

0

Kommunalbestyrelsen besluttede mandag aften den 18. december at sælge Lejrevej 15 B-G til byggefællesskabet ”Almennr” og boligfællesskabet ”Krake”, som vil indrette boliger i de gamle skolebygninger. Bygningen på Lejrevej 15 A bliver ikke solgt med.

–  Vi har fået to købstilbud, som begge er gode projekter, der ønsker at anvende de nuværende bygninger og at åbne området til glæde for borgerne i Allerslev. Projekterne opfylder kriteriet om ”Vores Sted” ligeværdigt, selvom der er tale om forskellige funktioner, henholdsvis skole og boliger. Derimod er der en markant forskel i købspris i de to tilbud, og det er på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at tage imod tilbuddet fra Krake og Almennr, sigerborgmester Carsten Rasmussen.

 

Lejrevej 15 A sælges ikke med

Bygningen på Lejrevej 15A er på nuværende tidspunkt et aktivitetshus for ældre Lejreborgere, og det fremgår af udbudsmaterialet, at det står kommunalbestyrelsen frit for, om bygning A skal medgå i salget. På baggrund af de indkomne bud besluttede Kommunalbestyrelsen at bygning A holdes uden for salget.

 

Oversigt:

  • april afholdt Lejre Kommune et dialogmøde om fremtidsudsigterne for bygningerne på Lejrevej 15.
  • juni havde kommunen inviteret til dialogmøde om behovet for fremtidens faciliteter, når bygningerne på Lejrevej 15 ikke længere kan bruges til fx gymnastik.
  • Allerslev Gl. Skole blev sat til salg den 14. juli 2017.
  • august var der informationsmøde for tilbudsgivere med mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet.
  • september var der frist for afgivelse af tilbud
  • Oktober-november blev der ført forhandlinger med tilbudsgiverne
  • november var der endelig udbudsfrist: To købstilbud var kommet ind – fra henholdsvis Krake/Almennr og fra Allerslev Friskole.
  • Kommunalbestyrelsen besluttede at tage i mod tilbuddet fra Krake/ Almennr den 18. december 2017.
  • Ejendommen overtages af Almennr den 1. august 2019
  • Købstilbuddet fra Krake og Almennr beskriver et projekt, der rummer både boliger og kontorfællesskab og et mødested for lokalområdet
Deltag i debatten
Del.