Allerslev Gl. Skole sælges til boligformål

0

Kommunalbestyrelsen besluttede mandag aften den 18. december at sælge Lejrevej 15 B-G til byggefællesskabet ”Almennr” og boligfællesskabet ”Krake”, som vil indrette boliger i de gamle skolebygninger.

 

LEJRE BY: Med beslutningen om at sælge Lejrevej 15 til boligformål, er Allerslev Friskoles planer om at etablere en friskole i ejendommen gået i vasken.
– Vi har fået to købstilbud, som begge er gode projekter, der ønsker at anvende de nuværende bygninger og at åbne området til glæde for borgerne i Allerslev. Projekterne opfylder kriteriet om ”Vores Sted” ligeværdigt, selvom der er tale om forskellige funktioner, henholdsvis skole og boliger. Derimod er der en markant forskel i købspris i de to tilbud, og det er på den baggrund, at kommunalbestyrelsen har besluttet at tage imod tilbuddet fra Krake og Almennr, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Lejrevej 15 A sælges ikke
Bygningen på Lejrevej 15A er på nuværende tidspunkt et aktivitetshus for ældre Lejreborgere, og det fremgår af udbudsmaterialet, at det står kommunalbestyrelsen frit for, om bygning A skal medgå i salget. På baggrund af de indkomne bud besluttede kommunalbestyrelsen at bygning A holdes uden for salget.

Oversigt:
I april afholdt Lejre Kommune et dialogmøde om fremtidsudsigterne for bygningerne på Lejrevej 15.
I juni havde kommunen inviteret til dialogmøde om behovet for fremtidens faciliteter, når bygningerne på Lejrevej 15 ikke længere kan bruges til for eksempel gymnastik.
Allerslev Gl. Skole blev sat til salg den 14. juli 2017.
I august var der informationsmøde for tilbudsgivere med mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet.
I september var der frist for afgivelse af tilbud
Oktober-november blev der ført forhandlinger med tilbudsgiverne og i november var der endelig udbudsfrist: To købstilbud var kommet ind – fra henholdsvis Krake/Almennr og fra Allerslev Friskole.
Kommunalbestyrelsen besluttede at tage i mod tilbuddet fra Krake/Almennr på sit møde den 18. december.
Ejendommen overtages af Almennr den 1. august 2019.
Købstilbuddet fra Krake og Almennr. beskriver et projekt, der rummer både boliger og kontorfællesskab samt et mødested for lokalområdet

Deltag i debatten
Del.